Traži

Papa Franjo: Bog ima za Libanon naum mira

Kako je papa Franjo najavio u srijedu na općoj audijenciji, jučer ga je u Bejrutu, u prigodi Općega dana molitve i posta za Libanon, predstavljao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Povjeravamo ti Libanon kako bi ostvario svoj poziv poruke mira i bratstva, stoji u Papinoj molitvi koju je pročitao kardinal Parolin

Adriana Masotti; Ariana Anić - Vatikan

Riječ je o kratkoj poruci u kojoj se osjeća ljubav pape Franje, a još više osobita Božja ljubav prema toj zemlji koja se ponovno suočava s teškim trenutkom svoje povijesti.

„'Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam' – riječ je Jahvina – 'naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu'“. Tim riječima iz Knjige proroka Jeremije započinje poruka koju je Papa napisao za tu prigodu. Sadašnje prilike, kao i zbivanja libanonskoga naroda iz prošlosti, izgledaju suprotni tom obećanju. Ali, papa Franjo potiče na pouzdanje u Božju vjernost. Gospodine, vjerujemo da bdiješ nad svojom Riječi kako bi ju ostvario – napisao je Papa – i nadamo se, protiv svake nade ili nesreće.

Papina je poruka molitva, zahvala i molba. Zahvaljujemo ti za tvoju ljubav koju si očitovao kroz solidarnost mnogih ljudi. Povjeravamo ti svoju zemlju, Libanon, s njezinim narodom, njezinim vjerskim i političkim vođama te njezinim mladima; neka ostvari svoj poziv poruke mira i bratstva na koji si ju pozvao – stoji u Papinoj poruci.

Državni tajnik kardinal Parolin u Bejrut je stigao u četvrtak te je tijekom dana pohodio maronitsku crkvu svetoga Jurja, oštećenu u eksploziji koja se dogodila u luci 4. kolovoza. Tamo se susreo s vjerskim poglavarima toga grada s kojima se spomenuo te tragedije. Dolazim u vaš povijesni grad – rekao je – kako bih izrazio blizinu Katoličke Crkve iz cijeloga svijeta. (…) Naše nam trpljenje može pomoći pročistiti naše nakane i ojačati odlučnost da živimo zajedno u miru i dostojanstvu, da potražimo bolju vlast koja će podupirati odgovornost, transparentnost i preuzimanje odgovornosti. Zajedno možemo suzbiti nasilje i sve oblike autoritarnosti, promičući inkluzivno građanstvo utemeljeno na poštovanju temeljnih pravā i dužnostī – istaknuo je kardinal.

U propovijedi na misi koju je slavio ispred svetišta Naše Gospe od Libanona u Harissi, Papin je državni tajnik ohrabrio Libanonce ističući da će obnoviti svoju zemlju uz pomoć prijatelja i u duhu razumijevanja, dijaloga i zajedničkoga života. Osim toga, primijetio je da je libanonski narod pokazao da je sposoban izdržati i ponovno se podići iz golemih teškoća s kojima se susreo u svojoj povijesti.

I sada će to znati učiniti – napomenuo je te dodao – Obnova Libanona neće se ostvariti samo na materijalnoj razini. Bejrut, „majka zakonā“, podići će se iz svojega pepela te biti svjedok uspostavljanja novoga pristupa upravljanju javnim poslovima, državom. Svi gajimo nadu da će se libanonsko društvo temeljiti na pravu, dužnostima, transparentnosti, zajedničkoj odgovornosti i služenju općem dobru – istaknuo je kardinal Parolin. 

05 rujna 2020, 14:59