Traži

Papa: Društveni je odgovor na pandemiju politika općega dobra

Potrebna je „društvena ljubav“, odnosno ljubav bez samoljublja i osobnih interesa, posebno u slučaju cjepiva za izlazak iz krize prouzročene pandemijom koronavirusa. Mišljenje je pape Franje koje je istaknuo na općoj audijenciji održanoj u Dvorištu svetoga Damaza u Vatikanu. S virusom koji ne poznaje kulturne i političke razlike, rekao je, treba se suočiti s ljubavlju bez prepreka

Debora Donnini; Ariana Anić - Vatikan

Koronavirus je pokazao duboku isprepletenost između općega dobra i dobra svakog pojedinca; pokazao je također da je zdravlje, osim osobnoga dobra, također  javno dobro, zbog toga se zdravo društvo brine o zdravlju sviju – istaknuo je papa Franjo danas u katehezi na općoj audijenciji koja se od prošle srijede održava u prisutnosti vjernikā, uz obveznu udaljenost zbog pandemije, u Dvorištu svetoga Damaza u Apostolskoj palači.

Papa je nastavio s katehezama o tomu kako izliječiti osobno i društveno tkivo, još više ranjeno pandemijom, osvrćući se često na dragocjeno blago socijalnoga nauka Crkve. Nakon prošlih kateheza o solidarnosti, nepravdama i štetama koje je, također svemu stvorenomu, prouzročilo bolesno gospodarstvo, danas se Sveti Otac usredotočio na ljubav koja je put prema općem dobru. Zdravo, inkluzivno, pravedno i miroljubivo društvo trebamo graditi na stijeni općega dobra. To je zadaća svih ljudi, a ne samo nekolicine stručnjaka – istaknuo je Papa.

Nažalost, svjedoci smo sve većega pojavljivanja osobnih interesa; – primijetio je te objasnio – primjerice, ima onih koji bi si htjeli prisvojiti moguća rješenja, kao u slučaju cjepiva, ili pak onih koji iskorištavaju situaciju da bi potaknuli podjele, u potrazi za gospodarskim ili političkim dobitcima, a ima i onih koji jednostavno kreću putom ravnodušja – rekao je Papa te dodao – to su štovatelji Poncija Pilata.

Kršćanski se odgovor na pandemiju i na društveno-gospodarske krize koje je ona potaknula, naprotiv, temelji na ljubavi. Riječ je prije svega o Božjoj ljubavi koju valja prihvatiti kako bismo mogli odgovoriti na sličan način; valja imati ljubavi, ali ne samo prema onima koji me vole, kao što je obitelj ili prijatelji, nego i prema onima koje ne poznajemo, koji su stranci, pa čak i neprijatelji. Najviša točka svetosti jest voljeti neprijatelje, iako – istaknuo je – to nije lako. To je umjetnost koja se može naučiti i usavršiti.

Ponovno spomenuvši socijalnu encikliku Ivana Pavla II. 'Sollicitudo rei socialis', koja je glavno uporište ovoga niza katehezā, papa Franjo je istaknuo da je jedan od najviših izraza ljubavi upravo onaj društveni i politički, odlučujući za suočavanje sa svim vrstama krize. Ljubav, naime, čini plodnim i društvene odnose, te nam omogućuje graditi civilizaciju ljubavi, kako je rado govorio sveti Pavao VI., a nakon njega i sveti Ivan Pavao Drugi. Bez tog nadahnuća prevladava kultura samoljublja, ravnodušja, odbacivanja, odnosno odbacivanje onih koje ne volim, koje ne mogu voljeti ili koji mi se čine beskorisni u društvu – istaknuo je Papa te spomenuo bračni par koji ima sina s invaliditetom, a s kojima se susreo prije audijencije.

Ti su roditelji cijeli svoj život posvetili sinu. To je ljubav – kazao je. Neprijatelji, politički protivnici, i po našem se mišljenju čine politički, društveni invalidi. Samo Bog zna jesu li to ili ne. Ali, mi ih moramo voljeti, moramo razgovarati s njima, moramo graditi civilizaciju ljubavi, tu političku, društvenu civilizaciju jedinstva cijeloga čovječanstva. Drugo su ratovi, podjele, zavisti, ratovi u obitelji također; jer inkluzivna ljubav je društvena, obiteljska, politička… ljubav sve prožima. Prava se ljubav ne ograničava na odnose između dvije ili tri osobe, ili samo na prijatelje ili obitelj, ona ide dalje, inkluzivna je i otvorena, obuhvaća građanske i političke odnose, a uključuje i odnos s prirodom.

Vrativši se ponovno na koronavirus, Papa je napomenuo da se s virusom koji ne poznaje prepreke, granice ili kulturne i političke razlike, treba suočavati s ljubavlju bez preprekā, granicā ili razlikā. Takva ljubav može poduprijeti društvene strukture koje nas potiču da dijelimo s drugima, umjesto da se natječemo; koje nam omogućuju da uključimo najranjivije, a ne da ih odbacimo, i koje nam pomažu očitovati ono najbolje što ima naša ljudska narav, a ne najgore. Istinska ljubav ne poznaje kulturu odbacivanja (…). Naime, kada volimo i potičemo kreativnost, kada potičemo pouzdanje i solidarnost, tada se rađaju konkretne inicijative za opće dobro. To vrijedi na razini malih i velikih zajednica, ali i na međunarodnoj razini – primijetio je papa Franjo.

Potaknuo je stoga na sudjelovanje svih ljudi, jer to zahtijeva opće dobro. Ako svatko dade svoj prinos, i ako nitko ne ostane isključen, moći ćemo obnoviti dobre odnose na razini zajednice, nacije, na međunarodnoj razini, a i u skladu s okolišem. Tako će u našim gestama, čak i onima najponiznijima, postati vidljivo nešto od slike Božje koju nosimo u sebi, jer Bog je Trojstvo. Bog je ljubav (…) – istaknuo je Papa te na kraju dodao – To je najljepši opis Boga u Bibliji; daje nam ga apostol Ivan koji je jako volio Isusa. Bog je ljubav. Uz Njegovu pomoć možemo izliječiti svijet radeći svi zajedno za opće dobro; ne samo za moje dobro, nego za opće dobro svih ljudi – rekao je na kraju papa Franjo.

09 rujna 2020, 14:22