Traži

Papa mladima u Međugorju: Jedino Krist životu daje puni smisao

Snažne su riječi pune nade stigle na međunarodni molitveni susret mladih „Mladifest“, koji se održava u Međugorju od 1. do 6. kolovoza o temi, uzetoj iz Ivanova Evanđelja: „Dođite i vidjet ćete“ (Iv 1,39). Trenutak je to bogat molitvom, katehezom i bratskim susretom, čije mlade sudionike Papa poziva da „trče“ prema Isusu uz potporu Duha Svetoga; da Ga traže, da Mu se povjere i svjedoče

Upoznati živoga Isusa Krista, posebno u euharistiji i pomirenju, u Međugorju, na vašem susretu, moguće je; tako vam pomaže otkriti drugačiji način življenja. Ne „kulturu privremenoga“, ne relativizam, nego istinite i sigurne odgovore – tim se riječima papa Franjo obratio mladima okupljenim u Međugorju, u poruci koju im je poslao na hrvatskom jeziku. Riječi koje vas vode na susretu: „Dođite i vidjet ćete“ (Iv 1,39), koje je Isus uputio svojim učenicima, blagoslov su i za vas mlade – objasnio je Papa – jer Isus svoj pogled upire i prema vama, pozivajući vas da pođete i ostanete s Njim.

Biti s Gospodinom – napisao je Papa mladima – znači dati smisao životu, jer On sve stvari čini novima. Na susretu s Isusom postajemo nova osoba, i dobivamo poslanje da to iskustvo prenosimo drugima, ali uvijek pogleda uperenoga prema Njemu, Gospodinu.

Sveti je Otac stoga potaknuo mlade da pronađu, štoviše, da si uzmu vrijeme koje će provoditi s Isusom, da Mu idu u susret, da se povjere Njemu koji je „poznavatelj ljudskoga srca“; da se ispune njegovim Duhom i budu spremni za tu divnu pustolovinu u životu. Taj je festival prilika da „dođete“, odnosno da se tjelesno i duhovno krećete prema Isusu, i „vidite“, odnosno doživite Gospodina, i zahvaljujući Njemu, vidite puni i konačni smisao našega postojanja.

Uzor kojim se treba oduševiti, koji Papa predlaže mladima, jest Marija koja je svojim 'da' postala sudionicom i riskirala, bez ikakvog drugog jamstva osim sigurnosti da je nositeljica obećanja. Njezino „Evo službenice Gospodnje“ (Lk 1, 38) – napisao je Papa – najljepši je primjer koji nam govori što se događa kada se čovjek, u svojoj slobodi, prepusti u Božje ruke.

Navodeći riječi iz apostolske pobudnice 'Christus vivit', Papa je istaknuo da je Marija Majka koja bdije nad nama, svojom djecom, koji kročimo kroz život često umorni, potrebiti, ali sa željom da se svjetlo nade ne ugasi. To je naša želja, da se svjetlo nade ne ugasi – napomenuo je papa Franjo te na kraju potaknuo mlade – Trčite privučeni tim toliko voljenim Licem kojemu se klanjamo u svetoj euharistiji i prepoznajemo u tijelu brata koji trpi. Neka vas Duh Sveti potiče u toj utrci prema naprijed. Crkvi su potrebni vaš zanos, vaše intuicije, vaša vjera.

(Vatican News - aa)

 

03 kolovoza 2020, 14:27