Traži

Dar pape Franje Svjetskom programu za hranu

Simboličan dar od 25.000 eura darovan Svjetskom programu za hranu (WFP), kao još jedan znak brige u aktualnoj općoj krizi prouzročenoj pandemijom koronavirusa

Preko Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja i u suradnji sa stalnim predstavnikom Svete Stolice pri Organizaciji ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO), pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD) i pri Svjetskom programu za hranu (WFP), papa Franjo je odlučio poslati Svjetskom programu za hranu simboličan dar od 25.000 eura, kao još jedan znak brige u aktualnoj krizi – stoji u priopćenju Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja.

Taj iznos posebno želi biti izravan izraz osjećaja blizine Svetoga Oca prema osobama koje je pogodila pandemija, i prema svima koji se zauzimaju u pružanju osnovnih usluga u svrhu pomoći siromašnima, te najslabijim i najranjivijim ljudima našega društva – ističe se u priopćenju. Osim toga, to želi biti još jedna gesta očinskoga ohrabrenja pape Franje u odnosu na humanitarni rad te organizacije i prema drugim zemljama koje se, u ovo vrijeme krize, žele pridružiti potpori cjelovitoga razvoja i javnoga zdravstva, suprotstavljajući se društvenoj nestabilnosti, nedostatku prehrambene sigurnosti, sve većoj nezaposlenosti i kolapsu gospodarskih sustava najranjivijih zemalja – istaknuto je u priopćenju Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja.

04 srpnja 2020, 14:31