Traži

Papa Franjo imenovao biskupe Kutlešu i Palića na nove službe

Msgr. Dražen Kutleša iz Porečko-pulske biskupije odlazi u Splitsku nadbiskupiju, a msgr. Petar Palić iz Hvarsko-bračko-viške biskupije odlazi u Mostar

Papa Franjo je imenovao msgr. Dražena Kutlešu, dosadašnjeg porečkog i pulskog biskupa nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije.

Istodobno je mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim administratorom Trebinjsko-mrkanske biskupije imenovao msgr. Petra Palića, dosadašnjega hvarskog biskupa i generalnoga tajnika Hrvatske biskupske konferencije.

Msgr. Dražen Kutleša rođen je 25. rujna 1968. godine u Tomislavgradu, u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Nakon završenog Malog sjemeništa u Dubrovniku, nastavio je studij filozofije i teologije u Velikom sjemeništu u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1993. godine. Na Teološkom fakultetu u Zagrebu postigao je bakalaureat 1994., a 2001. godine doktorat iz kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Urbaniana.

Od 1993. do 1995. godine bio je župni vikar u mostarskoj katedrali. Od 1998. do 2006. obavljao je različite službe; bio je župni upravitelj u Grudama, docent kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, vicekancelar biskupijske kurije, član zbora konzultora i prezbiterskog vijeća, te član Komisije Iustita et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2011. godine bio je djelatnik Kongregacije za biskupe, a od 2011. suradnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.

Biskupom koadjutorom Porečko-pulske biskupije imenovan je 17. listopada 2011. te je za biskupa zaređen 10. prosinca iste godine. Vodstvo biskupije preuzima u lipnju sljedeće godine. Član je Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) te predsjednik Biskupske komisije za odnose s državom i Pravne komisije.

Msgr. Petar Palić podrijetlom je iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore na Kosovu. Rođen je 3. srpnja 1972. godine u Prištini, tadašnjoj Skopsko-prizrenskoj biskupiji. Nakon osnovne škole pohađao je Klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici te od 1990. do 1995. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2005. godine upisao je poslijediplomski studij na Teološkom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, na kojem je postigao doktorat iz teologije 2009. godine.

Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine te u njoj obnašao nekoliko službā: od 1996. do 2005. godine bio je predstojnik Katehetskog ureda, te istodobno, od 1998. do 2005. osobni tajnik dubrovačkog biskupa. Od 1999. do 2017. godine bio je ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.

Tri godine, od 2005. do 2008., upravljao je župom Dobl u biskupiji Graz-Seckau, u Austriji. Godine 2009. imenovan je biskupskim vikarom za pastoral, a od 2011. do 2017. obnašao je službu generalnog vikara Dubrovačke biskupije.

Godine 2003. bio je predsjednik Središnjeg odbora za pripremu posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II. Dubrovniku i predsjednik Organizacijskog odbora Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku 2014. godine. Predstojnik je Stolnog kaptola sv. Marije u Dubrovniku, a bio je i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 25. siječnja 2017. izabran je za generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije, dok je biskupom hvarske biskupije imenovan 9. ožujka 2018. godine.

11 srpnja 2020, 14:39