Traži

1592737301674.jpg

Papa: Ujedinimo se u molitvi za zaštitu svakog ljudskog bića

Nakon podnevne molitve Sveti se Otac osvrnuo na jučerašnji Dan izbjeglica i apelirao za one koji su bili prisiljeni napustiti svoj dom

Ivica Hadaš - Vatikan

Jučer su Ujedinjeni narodi obilježili Svjetski dan izbjeglica – rekao je papa Franjo nakon podnevne molitve i istaknuo – Kriza koju je uzrokovao koronavirus pokazala je potrebu da se izbjeglicama osigura nužna zaštita, kako bi se zajamčili njihovo dostojanstvo i sigurnost. Potičem vas da se ujedinite sa mnom u molitvi za obnovljeno i djelotvorno zalaganje svih u korist učinkovite zaštite svakog ljudskog bića, osobito onih koji su, zbog velikih opasnosti za sebe i svoje obitelji, bili prisiljeni pobjeći.

Odnos čovjeka i okoliša druga je dimenzija o kojoj nas je pandemija potakla na razmišljanje – rekao je Papa i primijetio – Zatvaranje je smanjilo zagađenje i ponovo je otkrilo ljepotu mnogih mjesta koja su bila oslobođena prometa i buke. Sada, s nastavkom aktivnosti, svi bismo morali biti odgovorniji za brigu o zajedničkom domu. Cijenim mnoge inicijative koje u svim dijelovima svijeta nastaju „odozdo“ i idu u tom smjeru. Na primjer, danas je u Rimu jedna posvećena rijeci Tiber. No mnogo je takvih inicijativa! Neka promiču građanstvo sve svjesnije toga bitnog općeg dobra.

Danas se u Argentini, mojoj domovini, kao i u nekim drugim zemljama, slavi „Dan očeva“ – rekao je Sveti Otac i dodao – Svoju blizinu i molitvu jamčim svim očevima. Svi znamo da biti otac nije lagan posao, zato molimo za njih. Na poseban način sjećam se i naših očeva koji nas s neba i dalje štite.

Pozdravljam sve vas dragi vjernici Rimljani i hodočasnici iz različitih dijelova Italije, a sve više i iz drugih zemalja. Posebno pozdravljam vas mlade. Danas se sjećamo svetoga Alojzija Gonzage, mladića puna ljubavi prema Bogu i bližnjemu koji je umro ovdje u Rimu jer se brinuo za oboljele od kuge. Njegovom zagovoru povjeravam mlade čitavoga svijeta – rekao je na kraju papa Franjo.

21 lipnja 2020, 13:02