Traži

Papa ribarima i pomorcima: Niste zaboravljeni!

Niste zaboravljeni. Istaknuo je papa Franjo u videoporuci upućenoj svima koji rade na moru kako bi ljudima osigurali hranu, a koji spadaju u kategoriju ljudi koji su zbog pandemije koronavirusa dugo morali živjeti na brodu, ne silazeći na kopno. Riječ je o poruci utjehe i ohrabrenja, pozornosti i blizine

Debora Donnini; Ariana Anić – Vatikan

Kratka je, ali vrlo snažna poruka koju je Papa upravio pomorcima, ribarima, i njihovim obiteljima, svjestan njihova žrtvovanja i trpljenja prouzročenoga pandemijom. Njihov je rad postao još važniji u osiguravanju hrane i drugih najosnovnijih potrepština. Zahvalni smo vam za to. Također zbog toga što ste vrlo izložena kategorija – primijetio je Papa podsjećajući da se u proteklom razdoblju njihov život primjetno promijenio.

Papa Franjo zna da su se suočavali, i da se i dalje suočavaju, s dugim razdobljima udaljenosti provedenima na brodu, bez mogućnosti silaska na kopno, te da su udaljenost od obitelji, od prijatelja i vlastite zemlje, kao i strah od zaraze, težak teret koji moraju nositi, posebno u ovo vrijeme.

Znajte da niste sami i da niste zaboravljeni – napomenuo je Papa. Zbog svojega rada na moru često ste daleko, ali prisutni ste u mojim molitvama i mojim mislima, kao i u molitvama i mislima kapelanā i volonterā apostolata mora 'Stella Maris'. Sâmo evanđelje nas podsjeća na to, kada nam govori o Isusu i njegovim prvim učenicima koji su svi bili ribari poput vas.

Danas vam želim poslati poruku i molitvu nade, molitvu okrepe i utjehe za svaku nedaću, a istodobno ohrabrujem sve koji rade s vama u pastoralu ljudi koji rade na moru. Neka Gospodin blagoslovi svakoga od vas; neka blagoslovi vaš rad i vaše obitelji, a Djevica Marija, Zvijezda mora, neka vas uvijek štiti – rekao je na kraju papa Franjo, te zajamčio svoj blagoslov i molitve.

18 lipnja 2020, 14:08