Traži

1591529555121.jpg

Papa: Jedinstvo s Kristom i zajedništvo dvostruki su plod euharistije

Danas se u Italiji i u drugim zemljama slavi svetkovina tijela i krvi Kristove, Tijelovo – rekao je papa Franjo prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra i dodao – U drugom čitanju današnje liturgije, sveti Pavao opisuje euharistijsko slavlje (1Kor 10,16-17). Ističe dva učinka kaleža iz kojega se zajednički pije i kruha koji se lomi: mistični učinak i učinak zajednice

Ivica Hadaš - Vatikan

Na početku apostol Pavao kaže: „Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?“ – citirao je Sveti Otac i istaknuo – Te riječi izražavaju mistični ili duhovni učinak Euharistije; on se odnosi na sjedinjenje s Kristom koji se u kruhu i vinu daje za spas svih ljudi. Isus je prisutan u sakramentu Euharistije kako bi bio naša hrana, da bismo ga primili i da bi u nama postao obnavljajuća snaga koja ponovo vraća energiju i volju, da se nakon svakog zaustavljanja i pada vratimo na put. No to zahtijeva naš pristanak i spremnost da preobrazimo sebe, svoj način razmišljanja i djelovanja; inače se euharistijska slavlja na kojima sudjelujemo svode na prazne formule i obrede.

Drugi je učinak zajedništva, i sveti Pavao izrazio ga je riječima: „Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi“ – citirao je papa Franjo i napomenuo – Radi se o međusobnom zajedništvu onih koji sudjeluju u Euharistiji do te mjere da postaju među sobom jedno tijelo, kao što je jedan kruh koji se lomi i dijeli. Zajedništvo u Kristovu tijelu djelotvoran je znak jedinstva, zajedništva i međusobnog dijeljenja. Ne možemo sudjelovati u euharistiji bez zauzimanja za iskreno uzajamno bratstvo.

No Gospodin dobro zna da za to nisu dovoljne naše ljudske snage – rekao je Papa i nastavio – Dapače, zna da će uvijek među njegovim učenicima biti iskušenja suparništva, zavisti, predrasuda i podjela. I zbog toga nam je ostavio sakrament svoje stvarne, konkretne i trajne prisutnosti, tako da, ostajući ujedinjeni u njemu, uvijek možemo primiti dar bratske ljubavi. „Ostanite u mojoj ljubavi“ (Iv 15,9), rekao je svojim prijateljima i to je moguće zahvaljujući Euharistiji.

Taj dvostruki plod Euharistije: jedinstvo s Kristom i zajedništvo među onima koji se njime hrane, stalno stvaraju i obnavljaju kršćansku zajednicu – rekao je Sveti Otac i dodao – Naime, Drugi vatikanski koncil, na početku Konstitucije o Crkvi kaže da je ona na neki način u Kristu sakrament, odnosno znak i sredstvo intimnog jedinstva s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskog roda. Neka nam Presveta Djevica pomogne da uvijek s divljenjem i zahvalnošću prihvaćamo veliki dar koji nam je Isus dao, ostavivši nam sakrament svojega tijela i krvi – zaključio je Sveti Otac.  

14 lipnja 2020, 12:07