Traži

Official-Image---TPV-5-2020-EN---The-Pope-Video---For-deacons.jpg

Papina nakana za mjesec svibanj: Molitva za đakone

U videoporuci kojom je predstavio molitvenu nakanu za ovaj mjesec, papa Franjo je potaknuo vjernike na molitvu za đakone, kako bi, vjerni služenju Riječi Božjoj i siromašnima, bili životvorni znak cijele Crkve

Amedeo Lomonaco; Mate Žaja – Vatikan

Đakoni nisu svećenici drugog reda. Pripadaju kleru i žive svoje zvanje u obitelji i s obitelji – istaknuo je papa Franjo u videoporuci kojom je predstavio molitvenu nakanu za mjesec svibanj. Želja je Svetoga Oca da vjernici kroz ovaj mjesec mole za đakone, zaređene muškarce koji, kao muževi i očevi, na osobit način sudjeluju u Kristovu poslanju i milosti (usp Katekizam Katoličke Crkve, br. 1570).

U videoporuci Papa je također istaknuo da su đakoni posvećeni služenju siromasima koji na sebi nose lice Krista koji trpi te ih okarakterizirao kao one koji skrbe o služenju u Crkvi. Molimo da đakoni, vjerni služenju Riječi Božjoj i siromasima, budu životvorni znak cijele Crkve – zaključio je Sveti Otac.

Đakonat

Tri su stupnja sakramenta svetog reda: episkopat, prezbiterat i đakonat. Đakoni su, prema Katekizmu Katoličke Crkve, među ostalim, dužni „pomagati biskupu i prezbiterima u slavljenju božanskih otajstava, osobito euharistije, dijeliti euharistiju, prisustvovati ženidbi i blagoslivljati je, naviještati evanđelje i propovijedati, voditi sprovode i posvetiti se različitim službama kršćanske ljubavi“ (KKC, br. 1570).

Poslije Drugog vatikanskog koncila latinska je Crkva opet uspostavila đakonat kao poseban i trajan hijerarhijski stupanj, dok ga je istočna Crkva trajno sačuvala. Trajni đakonat, koji može biti podijeljen oženjenim muškarcima, važno je obogaćenje za poslanje Crkve. Zaista je prikladno i korisno da se muževi koji vrše đakonsku službu u Crkvi, bilo u liturgijskom i pastoralnom životu, bilo u socijalnim ili karitativnim djelima, ojačaju polaganjem ruku, predanim već od apostolskog vremena, i tješnje povežu s oltarom da po sakramentalnoj milosti đakonata uspješnije izvrše svoju službu – stoji u Katekizmu Katoličke Crkve (KKC, br. 1571).

Jedna od tema Posebne sinode o Amazoniji

U svijetu ima gotovo 47.000 trajnih đakona, a đakonat je bio jedna od tema o kojoj se raspravljalo na Posebnoj biskupskoj sinodi o panamazonskom području, održanoj u Vatikanu od 6. do 27. listopada prošle godine. U završnom dokumentu sinode ističe se, među ostalim, da đakonat danas također mora promicati cjelovitu ekologiju, ljudski razvoj, socijalnu pastoralnu skrb i služenje onima koji žive u uvjetima ranjivosti i siromaštva, suobličujući ga Kristu Sluzi i postajući tako milosrdna, samaritanska, solidarna i đakonska Crkva.

Papin video i Svjetska molitvena mreža

Napomenimo na kraju da je „Papin video“ službena globalna inicijativa koja promiče mjesečne molitvene nakane Svetoga Oca. Razvila ga je Papina svjetska molitvena mreža, ranije poznata pod imenom „Apostolat molitve“. Misija je tog papinskog djela, utemeljenog 1844. godine i prisutnog u 98 zemalja, poticati na molitvu i odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju čovječanstvo i Crkva. Ti su izazovi izraženi u obliku molitvenih nakana koje Sveti Otac povjerava cijeloj Crkvi.

Papina videoporuka o molitvenoj nakani za mjesec svibanj
06 svibnja 2020, 13:27