Traži

Papa Ivan Pavao I. Papa Ivan Pavao I. 

Papa ustanovio Vatikansku zakladu „Ivan Pavao I.“

Zakladi će predsjedati Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, koji je istaknuo da je nauk pape Ivana Pavla I. i danas aktualan, a obilježavaju ga blizina, poniznost, jednostavnost, insistiranje na Božjem milosrđu, ljubav prema bližnjemu i solidarnost

Mate Žaja - Vatikan

Papa Franjo je, na prijedlog državnog tajnika, kardinala Pietra Parolina, uredbom koja nosi nadnevak 17. veljače 2020., ustanovio Vatikansku zakladu „Ivan Pavao I.“, koja će se posvetiti vrednovanju i širenju misli, djela i primjera tog pape koji je službu Kristova namjesnika vršio od 26. kolovoza do 28. rujna 1978. godine. Vijest je objavljena u utorak, 28. travnja, u priopćenju koje je potpisao kardinal Parolin.

Spomenuta zaklada, kojom će predsjedati Papin državni tajnik, imat će zadaću zaštite kulturne i vjerske baštine pape Ivana Pavla I., a promicat će i inicijative poput konferencija, sastanaka, seminara i istraživanja povezanih s njegovim životom i djelom. Osim toga, dodjeljivat će nagrade i stipendije, objavljivati rezultate studija i istraživanja te biti uporište sličnim inicijativama u Italiji i inozemstvu.

Kardinal Parolin je objasnio da je papa Ivan Pavao I., kojemu je Sveti Otac 2017. godine priznao herojske kreposti i tako otvorio put prema njegovoj beatifikaciji, bio pastir blizak narodu, usredotočen na bit vjere. Posjedovao je izvanrednu socijalnu osjetljivost te je uvijek aktualan njegov nauk koji se odlikuje blizinom, poniznošću, jednostavnošću, insistiranjem na Božjem milosrđu, ljubavlju prema bližnjemu i solidarnošću. Kao biskup je sudjelovao na Drugom vatikanskom saboru te je tijekom njegovog kratkog pontifikata Crkva napredovala u smjeru koji je sabor nagovijestio.

Insistirao je na siromaštvu Crkve, univerzalnom bratstvu i aktivnoj ljubavi prema siromašnima. Primjerice, u podnevnom nagovoru 10. rujna 1978. godine, apelirao je za mir na Bliskom istoku, dok je zadnji dan kolovoza iste godine, obraćajući se diplomatskom zboru akreditiranom pri Svetoj Stolici, među ostalim, istaknuo da Crkva, ponizni glasnik evanđelja svim narodima na zemlji, može pridonijeti stvaranju ozračja pravde, bratstva, solidarnosti i nade bez koje svijet ne može živjeti.

30 travnja 2020, 13:43