Traži

1587896248761.JPG

Papa: Poput učenika iz Emausa, prijeđimo s "ako" na "da"

Današnje evanđelje opisuje ono što se dogodilo na Uskrs, govori o poznatom događaju dvojice učenika iz Emausa – rekao je papa Franjo prije molitve Kraljice neba u biblioteci Apostolske palače

Ivica Hadaš - Vatikan

To je priča koja počinje i završava na putu – rekao je Papa i objasnio – Naime, radi se o odlasku učenika koji su, tužni zbog razvoja događaja s Isusom, napustili Jeruzalem i vraćali se kući, u Emaus, hodajući oko jedanaest kilometara. To se putovanje događalo po danu, uz dobar dio puta koji se spuštao.

Tu je i put povratka, još jedanaest kilometara, no putovanje se odvijalo kada se spuštala noć, uz dio puta koji se penjao i nakon napora koji su učinili pri odlasku – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Dva puta: jedan lak po danu, a drugi naporan po noći. Prvi se odvijao u žalosti, a drugi u radosti. Tijekom prvoga bio je prisutan Gospodin koji je hodio pokraj njih, no nisu ga prepoznali; tijekom drugoga više ga nisu vidjeli, no osjećali su ga blizu.

Tijekom prvoga bili su obeshrabreni i bez nade, a tijekom drugoga trčali su kako bi donijeli drugima dobre vijesti o susretu s uskrslim Isusom – rekao je papa Franjo i primijetio – Dva različita puta tih prvih učenika kažu nama, današnjim Isusovim učenicima, da pred sobom u životu imamo dva suprotna smjera. Postoji put onih koji, kao ta dva učenika prilikom odlaska, dopuštaju da ih paraliziraju životna razočaranja i dalje idu žalosni, te postoji put onih koji sebe i svoje probleme ne stavljaju na prvo mjesto, nego Isusa koji posjećuje nas i braću koja čekaju Njegov posjet.

Potreban je zaokret, to jest prestati se okretati oko vlastitoga JA, oko razočaranja iz prošlosti, oko neostvarenih ideala i ići dalje, gledajući na veću i pravu životnu stvarnost: Isus je živ i ljubi me! – rekao je Papa i napomenuo – Radi se o promjeni hoda, to jest o prijelazu iz misli o svojem JA, na stvarnost mojega Boga. Drugim riječima govoreći, treba prijeći od „AKO“ na „DA“. Dakle, od tih „AKO“: „da nas je Bog oslobodio, da nas je On slušao, da je život išao kao što smo htjeli, da smo imali ovo ili ono…“

To su naši „AKO“ koji su slični onima dvojice učenika – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Međutim, njihovi „AKO“ prešli su u „DA“: „da, Gospodin je živ, hoda s nama. Da, sada, ne sutra, vraćamo se na put kako bismo ga naviještali“. Pitamo se kako se dogodila ta promjena koraka, od JA na Bog, od „AKO“ na „DA“? Susrevši Isusa, dvojica su mu učenika iz Emausa najprije otvorili svoje srce, potom su ga slušali dok im je tumačio Pisma i zatim su ga pozvali u kuću.

To su tri koraka koje i mi možemo učiniti u svojim kućama – rekao je papa Franjo i istaknuo – prvo, otvoriti svoje srce Isusu, povjeriti mu brige, muke i životna razočaranja; drugo, slušati Isusa, uzeti u ruke evanđelje, danas čitati taj isti odlomak iz 24. poglavlja Lukina evanđelja; treće, istim riječima poput dvojice učenika, Isusa moliti: „Gospodine, ostani s nama“, sa svima nama, jer te trebamo kako bismo pronašli put.

Draga braćo i sestre, u životu smo uvijek na putu. I postajemo ono čemu težimo. Izaberimo Božji put, a ne onaj svojega „JA“; put onoga „DA“, a ne onih „AKO“. Otkrit ćemo da nema neočekivanog, nema uspona, nema noći s kojima se ne možemo suočiti uz Isusa. Gospa, Majka od puta koja je, prihvaćajući Božju riječ, od cijeloga svojega života učinila jedan „DA“ Bogu, neka nam pokaže put – zaključio je Papa.

26 travnja 2020, 09:55