Traži

1587544364848.JPG

Papa: Ne možemo brinuti o Zemlji ako ju ne volimo i ne poštujemo

Prekinuvši niz o blaženstvima Papa je današnju katehezu na općoj audijenciji posvetio zaštiti stvorenoga, povodom 50. međunarodnog dana planeta Zemlje

Slaveći danas Međunarodni dan planeta Zemlje, pozvani smo ponovno pronaći osjećaj za sveto poštovanje Zemlje, jer ona nije samo naš dom nego je i Božji – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji održanoj u biblioteci Apostolske palače, koju je u potpunosti posvetio našoj odgovornosti u brizi o planetu.

Današnje obilježavanje 50. međunarodnog dana planeta Zemlje prigoda je da obnovimo svoju obvezu ljubavi prema našem zajedničkom domu i brizi o njemu, kao i o najslabijim članovima naše obitelji – rekao je Papa. Kako nam, naime, pokazuje tragična pandemija koronavirusa, samo ćemo zajedno, i preuzimajući na sebe brigu o najslabijima, pobijediti globalne izazove – istaknuo je te spomenuvši encikliku „Laudato si'“ napomenuo da upravo njezin podnaslov glasi „o brizi za zajednički dom“. Trebamo, naime, rasti u svijesti o brizi za zajednički dom.

Živimo u zajedničkom domu kao jedinstvena ljudska obitelj, i u bioraznolikosti s drugim Božjim stvorenjima. Stoga smo, kao slika Božja, pozvani brinuti se i poštovati sva stvorenja, te njegovati ljubav i samilost prema braći i sestrama, ponajviše najslabijima. Međutim, zbog samoljublja ne ispunjavamo odgovornost čuvara Zemlje i upravitelja na našem planetu. Zagadili smo ga, oplijenili, stavljajući u opasnost i vlastiti život – napomenuo je Papa te izrazio zahvalnost za inicijative međunarodnih i lokalnih pokreta u svrhu pobuđivanja svijesti.

Zgriješili smo protiv Zemlje, protiv svojega bližnjega, i u konačnici, protiv Stvoritelja, dobroga Oca koji se brine za svakoga od nas i želi da živimo u zajedništvu i blagostanju. A kako na to reagira Zemlja? – upitao je Sveti Otac te podsjetio na jednu španjolsku mudru izreku koja kaže: „Bog prašta uvijek, mi ljudi katkada, Zemlja nikada“. Zemlja ne prašta – ponovio je Papa – ako smo uništili Zemlju, odgovor će biti vrlo ružan.

Potrebno je uspostaviti skladan odnos, a mi često gubimo viđenje sklada; to je ono što čini Duh Sveti. Kako bismo ponovno uspostavili taj sklad potreban nam je – prema Papinim riječima – nov pogled na zajednički dom. On nije spremište resursa koje valja iskoristiti. Za nas vjernike on je „evanđelje stvaranja“. Biblijska pripovijest o stvaranju završava riječima:  „I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro“ (Post 1,31). Međutim, kada vidimo prirodne katastrofe koje su odgovor Zemlje na naše loše postupanje – napomenuo je Papa – pomislim: 'Ako sada upitam Gospodina što misli, ne vjerujem da bi mi rekao da je to veoma dobro'. Mi smo uništili Gospodinovo djelo.

Stoga, slaveći danas Međunarodni dan planeta Zemlje, pozvani smo ponovno pronaći osjećaj za sveto poštovanje Zemlje, jer ona nije samo naš dom nego je i Božji. Iz toga u nama izvire svijest da se nalazimo na svetoj zemlji! – rekao je Papa te potaknuo na kontemplaciju, na mudrost „dobroga života“ izvornih naroda koji nas uče da se ne možemo brinuti o Zemlji ako ju ne volimo i ne poštujemo. Njihov način „dobroga života“ ne znači živjeti lagodno nego u skladu sa Zemljom.

Istodobno nam je potrebno ekološko obraćenje koje se izražava konkretnim djelima, te zajednički plan kako bismo zaustavili uništavanje Zemlje. Kao međunarodna zajednica svjesni smo važnosti suradnje – napomenuo je Papa te uputio poticaj onima koji su nadležni u procesu koji vodi na dvije vrlo važne međunarodne konferencije: COP15 o bioraznolikosti, koja će se održati u Kunmingu u Kini, te COP26 o klimatskim promjenama koja će se održati u Glasgowu.

Međutim, važno je također djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini; dobro je, naime, skupiti sve društvene razine i potaknuti djelovanje „odozdo“, od naroda. Upravo je Međunarodni dan planeta Zemlje, koji danas slavimo, tako nastao. Svatko od nas može dati svoj mali prinos; ne treba misliti da ta nastojanja neće promijeniti svijet. Zauzmimo se u ovo uskrsno vrijeme obnove; volimo i cijenimo taj divan dar Zemlje, našega zajedničkog doma, i vodimo brigu o svim članovima ljudske obitelji – potaknuo je na kraju papa Franjo.

(Vatican News - aa)

22 travnja 2020, 13:43