Traži

Opća audijencija u biblioteci Apostolske palače; 11. ožujka 2020. godine Opća audijencija u biblioteci Apostolske palače; 11. ožujka 2020. godine  

Papa Franjo: I u najpokvarenijoj osobi postoji čežnja za dobrom

Opću audijenciju, koja se prenosila putem streaminga kako bi se izbjeglo širenje koronavirusa, papa Franjo je posvetio četvrtom blaženstvu, o gladi za pravednošću. Evanđelje je, rekao je Papa, najveća pravednost koja se može pružiti srcu ljudskoga roda, iako on toga nije svjestan

Michele Raviart; Ariana Anić - Vatikan

Nepravde ranjavaju ljude, ljudskom je društvu hitno potrebna istina i društvena pravednost jer zlo koje podnose žene i muškarci u svijetu dolazi do srca Boga Oca – tim je riječima papa Franjo započeo katehezu na današnjoj općoj audijenciji, posvećenu četvrtom blaženstvu: „Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi“.

Božja je pravednost veća od ljudske

Papa je svojim riječima, prenesenima putem streaminga na portalu Vatican Newsa, a ne na videozaslonima na Trgu svetoga Petra – koji je od jučer zatvoren kako bi se izbjeglo širenje koronavirusa – objasnio da su glad i žeđ glavne potrebe koje se odnose na preživljavanje; nije riječ o nekoj općenitoj želji, nego o životnoj potrebi, svakodnevnoj kao što je prehrana. Međutim, glad i žeđ pravednosti o kojima govori Isus, još su veće od opravdane potrebe ljudske pravednosti koju svaki čovjek nosi u svom srcu. Veće su i od boli siromašnih i potlačenih, koje Bog poznaje i sudjeluje u njima, kao kada je sišao osloboditi izraelski narod. Pravednost koja dolazi od Boga veća je od ljudskoga prava ili osobne savršenosti.

Božja želja i nemir

Ta je žeđ veća od one tjelesne; ona je želja stavljena u korijen našega bića, unutarnja glad, nemir. Ona koja, kako kaže 63. psalam, želi Boga: „O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna“ (Ps 63,2). U svakom srcu, čak i u najpokvarenijoj osobi, dalekoj od dobra, skrivena je čežnja za svjetlom, iako se nalazi pod ruševinama prijevara i pogrešaka, ali uvijek ima žeđi za istinom i dobrom, a to je žeđ za Bogom. Tu žeđ potiče Duh Sveti; On je živa voda koja je oblikovala naš prah, On je stvoriteljski dah koji je dao život – istaknuo je Papa.

Životna ljudska potreba

Zbog toga je Crkva poslana svima naviještati Riječ Božju, prožetu Duhom Svetim – dodao je te istaknuo – Evanđelje je Isusa Krista najveća pravednost koja se može pružiti srcu ljudskoga roda, kojemu je ona životno potrebna, iako nije toga svjestan.

Shvatiti što je uistinu važno

Ako se ta glad održi živom, pomoći će također muškarcu i ženi koji se vjenčaju da uvijek pronađu put kojim ići naprijed, usred problema, uz pomoć milosti. Jednako tako i mladi, i djeca… Svaka je osoba pozvana otkriti što je uistinu važno, što joj je doista potrebno, što daje da se živi dobro, i istodobno, što je manje važno i bez čega se može mirno živjeti. Neka nam Gospodin dade tu milost da osjećamo tu žeđ pravednosti koja je upravo želja da Ga pronađemo, da vidimo Boga i da drugima činimo dobro – rekao je papa Franjo na kraju kateheze održane u biblioteci Apostolske palače u Vatikanu.

Zahvala kaznionici u Padovi

Na kraju audijencije Papa je zahvalio župi kaznionice „Due Palazzi“ iz Padove za dubinu razmatranja koja je zajednica te kaznionice pripremila za pobožnost Križnoga puta na Veliki petak. Hvala vam što ste radili svi zajedno – rekao je papa Franjo.

11 ožujka 2020, 18:54