Traži

1585131447154.jpg

Papa: Evanđelje života u srcu Isusove poruke

Papa Franjo je u katehezi na općoj audijenciji ponovno istaknuo apel koji je sveti Ivan Pavao II. prije 25 godina uputio u enciklici 'Evangelium vitae': Poštuj, brani, ljubi i služi životu. Svaki ljudski život valja hrabro promicati jer svaki život ima neprocjenjivu vrijednost

Adriana Masotti; Ariana Anić - Vatikan

Prošlo je 25 godina otkako je, upravo 25. ožujka, sveti papa Ivan Pavao II. objavio encikliku 'Evangelium vitae', o neprijepornoj vrijednosti ljudskoga života. Papa Franjo je na to podsjetio na samom početku kateheze na današnjoj općoj audijenciji održanoj prijepodne u biblioteci Apostolske palače, s namjerom da ponovno – kako je rekao – obnovljenim uvjerenjem istakne apel koji je tada uputio sveti Ivan Pavao Drugi.

Vrijednost života u središtu evanđelja

Osvrnuvši se na Evanđelje iz današnje liturgije, koje govori o anđelovom navještaju Mariji, papa Franjo je istaknuo vezu između navještenja i „evanđelja života“, te napomenuo da je danas, kada tu pouku ponovno ističemo u kontekstu pandemije koja prijeti ljudskom životu i svjetskom gospodarstvu, još zahtjevnije ono što se kaže u tom tekstu, odnosno – istaknuo je Papa – da se „evanđelje života nalazi u srcu Isusove poruke“ (br. 1) te da je dužnost Crkve naviještati to posvuda i u svako doba.

Kao svaki evanđeoski navještaj, i taj treba prije svega svjedočiti – dodao je – Sa zahvalnošću mislim na tiho svjedočanstvo brojnih osoba koje se na različite načine žrtvuju služeći bolesnima, starijim osobama, onima koji su sami i siromašni. Svi oni stavljaju u praksu evanđelje života, poput Marije koja odlazi pomoći rođakinji Elizabeti.

Život je uvijek osoba od krvi i mesa

Život koji trebamo štititi nije neki apstraktni pojam, nego je uvijek osoba od krvi i mesa – istaknuo je Papa te dodao – tek začeto dijete, siromah stavljen na rub društva, osamljena i obeshrabrena bolesna osoba ili ona koja je u terminalnoj fazi bolesti, čovjek koji je izgubio posao ili ga ne uspijeva naći, odbijeni ili getoizirani migrant… Život se konkretno očituje u osobama.

Novi napadi na dostojanstvo života

Bog želi da svako ljudsko biće uživa puninu života. Zbog toga Crkva snažno osjeća svaku prijetnju dostojanstvu i životu – napomenuo je Papa te dodao – Zaštita života za Crkvu nije neka ideologija nego stvarnost, ljudska stvarnost koja uključuje sve kršćane zato što su kršćani, ali i zato što su ljudska bića. Napadi na dostojanstvo i na život ljudi nastavljaju se, nažalost, i u ovo naše doba, koje je doba univerzalnih ljudskih prava; štoviše, nalazimo se pred novim prijetnjama i novim ropstvima, a zakonodavstva nisu uvijek usmjerena na zaštitu slabijeg i ranjivijeg života.

Zauzimanje za život na kulturnom planu

Riječi iz enciklike 'Evangelium vitae' aktualne su više nego ikada, također bez obzira na krize – istaknuo je papa Franjo. Zauzimanje u korist života treba, stoga, biti stalno. Riječ je o tomu da se djeluje na kulturnom i odgojnom području kako bi se budućim naraštajima prenijela sklonost prema solidarnosti, skrbi, prihvatu, dobro znajući da kultura života nije isključiva baština kršćana, nego pripada svima koji, trudeći se oko izgradnje bratskih odnosa, prepoznaju vrijednost svake osobe, pa i onda kada je ona slaba i kada trpi.

Razvoj i mir postižu se samo ako se poštuje život

Svaki ljudski život ima neprocjenjivu vrijednost; svaki život vrijedi za sebe, i to treba uvijek hrabro propovijedati riječima i djelima – napomenuo je Papa te obnovljenim uvjerenjem ponovno istaknuo apel koji je sveti Ivan Pavao II. upravio svima prije 25 godina: „Poštuj, brani, ljubi i služi životu, svakom ljudskom životu! Samo ćeš na tom putu naći pravednost, razvoj, pravu slobodu, mir i sreću!“

Neka nam Marija pomogne reći naše 'da' Bogu

Pozdravljajući nakon kateheze talijanske vjernike, Papa je sve ohrabrio na pouzdanje u Božje milosrđe i u velikodušnost prema bližnjemu, posebno u ovo vrijeme nesigurnosti. Danas, na svetkovinu Navještenja Gospodinova, povjeravam sve Majci Isusovoj i našoj Majci. Neka vam ona, koja je rekla onaj 'da' u Nazaretu, pomogne svakoga dana reći vaš 'da' Gospodinu koji vas zove da ga prihvatite i nasljedujete u svim konkretnim situacijama u kojima se nalazite. Neka vas Bog blagoslovi – rekao je na kraju papa Franjo. 

25 ožujka 2020, 17:42