Traži

pope-francis--1549298628201.jpg

Prije godinu dana potpisan Dokument o ljudskom bratstvu

Prije godinu dana, točnije 4. veljače 2019., papa Franjo i veliki imam džamije i sveučilišta Al-Azhara potpisali su Deklaraciju iz Abu Dhabija; snažan poziv na ponovno otkrivanje uzajamnoga bratstva u svrhu zajedničkoga promicanja pravednosti i mira, jamčeći ljudska prava i vjersku slobodu

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

Prošla je godina dana od potpisivanja povijesnoga Dokumenta o ljudskom bratstvu za mir u svijetu i zajednički život. Taj vrlo važan dokument, i to ne samo za odnose između kršćanstva i islama, u Abu Dhabiju su, 4. veljače prošle godine, potpisali papa Franjo i veliki imam Al-Azhara, Ahmad al-Tayyib, dajući kao putokaz kulturu dijaloga, zajedničku suradnju i uzajamno poznavanje. Dokument poziva na prekid ratova, te osuđuje terorizam i nasilje, posebno ono koje se skriva iza vjerskih razloga. Vjera vodi vjernika da u drugomu vidi brata kojega treba poduprijeti i voljeti – stoji u predgovoru dokumenta.

Promicati toleranciju i pravednost

Dokument od svih ljudi traži da se zauzmu u širenju kulture tolerancije, suživota i mira, prekidajući ratove, zaustavljajući uništavanje okoliša, i kulturno i moralno propadanje, te ostvarujući pravednu raspodjelu prirodnih bogatstava, kojima se koristi samo manjina bogatih, na štetu većine narodā našega planeta.

Štititi obitelj i život

Papa i veliki imam u dokumentu podsjećaju koliko su bitni obitelj i poštovanje života. Osuđujemo svaku praksu koja ugrožava život, kao što su genocidi, terorizam, prisilna preseljenja, trgovina ljudskim organima, pobačaj i eutanazija, kao i politike koje sve to podupiru – stoji u dokumentu.

Ne ubijati u Božje ime

Potpisnici, osim toga, ističu da religije nikada ne potiču na rat i ne pobuđuju osjećaje mržnje, neprijateljstva, ekstremizma, niti pozivaju na nasilje ili prolijevanje krvi. Ta su zla plod zastranjivanja vjerskoga naučavanja, političkoga iskorištavanja religijā te tumačenja nekih skupina ljudi vjere. Zbog toga se od svih traži da prestanu rabiti Božje ime kako bi opravdali djela ubojstva, izgnanstva, terorizma i ugnjetavanja. Papa i veliki imam podsjećaju da Boga, Svemogućega, ne treba štititi ni od koga, i ne želi da se Njegovo ime rabi za zastrašivanje ljudi.

Vjerska sloboda

Dokument potvrđuje također da je sloboda pravo svake osobe; svatko ima pravo na slobodu vjerovanja, mišljenja, izražavanja i djelovanja. Pluralizam i raznolikost religijā, boje kože, spola, rase i jezika, mudra su Božja želja. Zbog toga se osuđuje primoravanje ljudi da pristupe određenoj religiji ili određenoj kulturi, kao i nametanje stila civilizacije koju drugi ne prihvaćaju.

Ne diskriminirati manjine

U dokumentu se također napominje da je potrebno zauzeti se kako bi se u našim društvima utvrdio pojam punoga građanskog prava te odustalo od diskriminirajućega pojma manjina, koji sa sobom nosi osjećaj izoliranosti i inferiornosti.

Priznati prava ženā

Ističe se i prijeko potrebno priznavanje prava žene na obrazovanje, rad i uživanje političkih prava, nastojeći ju osloboditi povijesnih i društvenih pritisaka suprotnih načelima njezine vjere i dostojanstva. Potrebno je također zaštititi ju od iskorištavanja… Zbog toga valja prekinuti svu nečovječnu praksu i vulgarne običaje koji ponižavaju dostojanstvo žene, te raditi na promjeni zakonā zbog kojih žene ne uživaju u potpunosti svoja prava.

Odgoj u školama i na sveučilištima

Na kraju, traži se da dokument postane predmet istraživanja i razmatranja u svim školama, na sveučilištima i u odgojnim i obrazovnim ustanovama, te simbol zagrljaja između Istoka i Zapada, Sjevera i Juga.

Religije su mostovi među narodima

Dokument o ljudskom bratstvu potpisan je na kraju međureligijskoga susreta u kulturnom centru Founder's Memorial u Abu Dhabiju, u okviru apostolskoga putovanja pape Franje u Ujedinjene Arapske Emirate, na kojemu je bio od 3. do 5. veljače prošle godine. Tijekom susreta Papa je istaknuo da nema alternative; ili ćemo zajedno graditi budućnost, ili budućnosti neće biti. Posebno religije ne smiju odustati od hitne zadaće izgradnje mostova između narodā i kulturā. Došlo je vrijeme da se religije aktivnije, hrabro i odvažno, zauzmu, bez pretvaranja, kako bi pomogle da u ljudskoj obitelji dozrije sposobnost za pomirenje, viđenje nade i konkretni putovi mira – istaknuo je papa Franjo.

Ustanovljenje Odbora za Dokument o bratstvu

Kako bi se promicali ideali tolerancije i suradnje, sadržani u dokumentu iz Abu Dhabija, u glavnom je gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata 20. kolovoza prošle godine ustanovljen Odbor za ostvarivanje Dokumenta o ljudskom bratstvu, koji čine kršćani, muslimani i Židovi. Njegova je zadaća razviti uporišni okvir za ostvarivanje ciljeva sadržanih u dokumentu, pripremiti njegovo praktično ostvarivanje, te slijediti njegovu primjenu na regionalnoj i međunarodnoj razini, organizirajući također susrete s vjerskim vođama, ravnateljima međunarodnih organizacija i drugima, u svrhu promicanja dogovorenih akcija.

03 veljače 2020, 18:19