Traži

Papa Iračanima: Molim se za vas

Na kraju audijencije papa Franjo je posebno spomenuo trpljenje naroda u Iraku, te kazao da se moli za tu zemlju koja trpi zbog rata s jedne i s druge strane

Pozdravljajući na kraju audijencije, na više jezika, vjernike nazočne na Trgu svetoga Petra, Papa je posebno pozdravio hodočasnike iz Iraka. Vama, iračkim građanima kažem da sam vam vrlo blizu. Vi ste borbeno polje, trpite rat s jedne i s druge strane. Molim se za vas i molim se za mir u vašoj zemlji koja je bila na programu za moj posjet ove godine. Molim se za vas – ponovio je papa Franjo.

Potom je potaknuo iračke vjernike da posvete vrijeme razmatranju Riječi Božje, sudjelovanju u sakramentima, postu i molitvi, kako bi obnovili odnos s Bogom, sa samima sobom i s bližnjim. Na početku ovoga korizmenog vremena, svima vama želim dobro vrijeme obraćenja, unutarnje obnove te osobnoga i duhovnoga rasta – poželio je papa Franjo.

26 veljače 2020, 17:53