Traži

Papa Inspektoratu javne sigurnosti u Vatikanu: Neka vaš rad uvijek potiče plamen vjere

Primivši danas prijepodne čelnike i djelatnike Inspektorata javne sigurnosti u Vatikanu, papa Franjo je izrazio zahvalnost za njihovu svakodnevnu službu koju obavljaju na pohvalan način

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

Lijepa je i već ustaljena tradicija susreta, na početku godine, Pape s čelnicima i djelatnicima Inspektorata javne sigurnosti u Vatikanu. Svima je njima papa Franjo danas izrazio zahvalnost za njihov – kako je rekao – dragocjeni rad.

Diskretna, pozorna i djelotvorna prisutnost

Riječ je o služenju Svetoj Stolici i Gradu Vatikanu koje ima posebno značenje i vrijednost – objasnio je Papa. Nije lako svakoga se dana baviti s turistima i hodočasnicima koji posjećuju Trg i baziliku svetoga Petra i Vatikanske muzeje, ili s onima koji dolaze na susret s Papom. U različitim ste situacijama pozvani povezivati njihove potrebe s prijeko potrebnim pravilima javnoga reda i mirnoga života oko Grada Vatikana i mjestā svetih za katoličku vjeru.

Vaš je rad jednako tako važan – dodao je Papa – u prigodi mojih pastoralnih pohoda u Rimu i Italiji, kamo god me odvede obavljanje Petrove službe. Već sam se mnogo puta osobno uvjerio u vašu diskretnu, i vrlo pozornu i djelotvornu prisutnost! – istaknuo je papa Franjo.

Vjerna privrženost Apostolskoj Stolici

Rad koji obavljaju djelatnici Inspektorata javne sigurnosti, osim nadležnosti i profesionalnosti, očituje iskrenu ljubav i vjernu privrženost Apostolskoj Stolici. Za sve sam vam, posebno za vaš svakodnevni rad, koji obavljate na pohvalan način, osobno zahvalan; i ovom vam prigodom želim ponovno izraziti svoje poštovanje prema duhu koji ga potiče. Stalna suradnja s Vatikanskom žandarmerijom čini ga još djelotvornijim i vrijednim hvale.

Neka Gospodin blagoslovi svaku vašu aktivnost i cijeli vaš život, ideale, nakane i težnje – rekao je Papa te na kraju poželio da njihovo svakodnevno zauzimanje, koje je katkada podvrgnuto rizicima, uvijek potiče plamen vjere, nade i ljubavi. Ponizan, jednostavan, ali iskren plamen – istaknuo je papa Franjo.

08 veljače 2020, 17:46