Traži

Papa Franjo i časne sestre tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI. Papa Franjo i časne sestre tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI. 

Papa: Iako proganjana i pogrešno shvaćena, Crkva se nikada ne umara prihvaćati

Posljednji dio putovanja svetoga Pavla, kada dolazi u Rim, u središtu je današnje opće audijencije. Slikom Crkve kao "otvorene kuće" svim srcima u potrazi", završava niz keteheza o Djelima apostolskim koji je Papa započeo 29. svibnja prošle godine.

Debora Donnini, Ivica Hadaš - Vatikan

Riječ Božja je „nezaustavljiva“, „želi trčati kako bi svima objavila spasenje“ – rekao je papa Franjo danas u katehezi tijekom opće audijencije u dvorani Pavla VI., govoreći, u nazočnosti oko 7000 vjernika, o navještaju Božje ljubavi ljudima i o pozivu Crkve, kao i o tome da se ohrabrimo te od svojega doma napravimo prostor za bratstvo. Bila je to zadnja kateheza u nizu o Djelima apostolskim koji je započeo 29. svibnja prošle godine.

Odlomak iz Djela apostolskih o kojem danas razmišljamo govori kako je sveti Pavao došao u Rim, u srce carstva. Bilo mu je dopušteno da u kući živi sam s vojnikom koji ga je čuvao – rekao je Papa i primijetio – Bio je u kući, te iako je bio zatvorenik, primao je one koji su mu dolazili i koji su htjeli upoznati Krista. Nije imao slobodu kretanja, no bio je slobodan govoriti jer riječ nije okovana. Radi se o riječi koja je spremna da bude velikodušno posijana od apostola Pavla.

Ta kuća, otvorena svim srcima u potrazi slika je Crkve koja se, iako progonjena, pogrešno shvaćena i okovana, nikad ne umara majčinskim srcem primiti svakog muškarca i ženu kako bi im objavila Očevu ljubav koja je postala vidljiva u Isusu – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Dakle, dolaskom apostola Pavla u Rim, završava pripovijedanje Djela apostolskih koja ne završavaju mučeništvom apostola, nego sijanjem Božje riječi. Tako evanđelist Luka završava svoje pripovijedanje u kojem se usredotočio na putovanje evanđelja po svijetu i sažeo dinamizam Božje riječi.

Naime, Pavao je imao priliku susresti ugledne Židove i vidjevši u evanđelju ispunjenje obećanja koja su dana izabranom narodu, nastojao ih je uvjeriti u ono što je govorio o Isusu – rekao je papa Franjo u današnjoj katehezi kojom je završio niz razmišljanja o Djelima apostolskim i istaknuo – Nakon tog neslužbenog susreta uslijedio je onaj službeni tijekom kojega je navijestio Božje Kraljevstvo, no budući da svi nisu povjerovali, osudio je tvrdoću srca Božjega naroda i slavio spasenje naroda koji su bili osjetljivi na Boga i sposobni slušati evanđeosku riječ.

Draga braćo i sestre, na kraju ovog putovanja koje smo zajedno prošli, slijedeći put evanđelja po svijetu, neka Duh Sveti u svakom od nas oživi poziv da budemo hrabri i radosni navjestitelji evanđelja. Neka i nas učini sposobnima poput svetoga Pavla da natopimo svoje kuće evanđeljem i da od njih učinimo prostor za bratstvo, gdje ćemo prihvaćati Krista živoga koji nam dolazi u susret u svakom čovjeku i u svakom vremenu – zaključio je Papa.

Nakon kateheze, na kraju opće audijencije, Sveti Otac je pozdravio sve nazočne vjernike i hodočasnike, a osobito mlade, stare, bolesne i mladence, te pozvao da otvorimo svoja srca potrebama Crkve i da po Isusovom primjeru budemo blizu braći, gradeći pravedniji svijet.  

15 siječnja 2020, 16:56