Traži

or091219113548_0068aem.jpg

Papa sjemeništarcima: Sjemenište je molitva, učenje zajedništvo

Tri su vidika koja obilježavaju sjemenište, i četiri ponašanja koja dijecezanski svećenik ne smije zanemariti kako ne bi pao u izopačenost klerikalizma i u krutost koja skriva velike probleme. O tomu je Papa govorio članovima Papinskoga regionalnog sjemeništa Flaminio Benedikt XV. iz Bologne

Gabriella Ceraso; Ariana Anić - Vatikan

Upravo u tjednu kada – 13. prosinca – slavi 50. obljetnicu svećeničkoga ređenja, papa Franjo je jučer imao prigodu govoriti upravo o ljepoti svećeničkoga zvanja, razgovarajući s članovima Papinskoga regionalnog sjemeništa Flaminio Benedikt XV. iz Bologne, u prigodi 100. obljetnice njegova utemeljenja po želji svetoga Pija Desetoga.

Tim – kako ih je nazvao – predstavnicima „Dobroga Pastira usred svoga naroda“ na putu pripreme za svećeništvo, papa Franjo je govorio o njihovu mjestu rasta, o sjemeništu, upozoravajući ih na tri identifikacijska vidika: sjemenište je kuća molitve, učenja i zajedništva. Te su dimenzije transverzalnoga obilježja budući da je molitva sjedinjenje s Bogom i s bližnjim u Bogu; učenje je osobno, ali ne individualno; a zajedništvo je ljudska otvorenost, ali i svećeničko zajedništvo – objasnio je Papa. Govoreći pak o dimenziji bratstva Papa je na unaprijed pripremljeni govor dodao razmišljanje o blizini s Bogom, s biskupom, svećenicima i narodom; sve su to za dijecezanske svećenike prijeko potrebni čimbenici.

Duhovna formacija – „srcem uz srce“ s Isusom

U kontekstu današnje dekristijanizacije sjemeništarci su pozvani biti evangelizatori snažne vjere. Oni koji su više izloženi hladnom vjetru nedoumicā ili vjerske ravnodušnosti, trebaju u osobi svećenika pronaći čvrstu vjeru koja je poput baklje u noći i poput stijene za koju se može uhvatiti. Ta se vjera njeguje ponajviše u osobnom odnosu, srcem uz srce, s osobom Isusa Krista. Sjemenište je – napomenuo je Papa – prije svega kuća molitve u koju Gospodin poziva „svoje“ na jedno odvojeno mjesto, kako bi doživjeli snažno iskustvo susreta i slušanja.

Susret s Isusom u tijelu siromašnih

Stoga je potrebno prikladno se posvetiti duhovnoj formaciji, budući da je riječ o najboljim godinama za naučiti biti s Njim, naučiti Ga slušati i kontemplirati Njegovo lice. Tu je bitno iskustvo tišine i molitve; upravo tamo, ostajući u Njegovoj prisutnosti, učenik može upoznati Učitelja, kao što je sâm spoznat, rekao bi sveti Pavao. Ali, bitan je također susret s Isusom u licu i u tijelu siromašnih. I to je dio duhovne formacije sjemeništarca – primijetio je Papa.

Učiti zajedno

Drugi vidik koji obilježava sjemenište jest učenje. Kako bi se odgajalo za živu i svjesnu vjeru, kakva treba biti vjera jednoga pastira, osim što je povlašteno sredstvo za mudre i znanstvene spoznaje, učenje je također sredstvo podijeljenoga znanja. Obveza učenja, i u sjemeništu, nesumnjivo je osobna, ali ne i individualna. Jedan od načina na koji se postaje dijelom svećenstva – prema Papinim riječima – jest također zajedničko sudjelovanje na predavanjima i učenje s kolegama u sjemeništu.

Ne zanemarujući sklonosti i osobne talente, štoviše, vrjednujući ih, u sjemeništu se zajedno uči za zajedničko poslanje, i to daje poseban „okus“ proučavanju Svetoga pisma, teologije, povijesti, prava, i svih drugih disciplina. Različite osjetljivosti, dakle, ali jedinstveni poziv, jedan jedini crkveni obzor u kojemu nema autoreferencijalnosti. To čini lijepim učenje u sjemeništu – istaknuo je Papa.

Ljubav je vjerodostojna ako je povezana s bratstvom

Treća je dimenzija sjemeništa u tomu da je to kuća zajedništva, a i ona ima transverzalno obilježje, jer polazi od otvorenosti prema drugima, ali poprima oblik prezbiterijalnoga zajedništva oko biskupova vodstva. Pastoralna ljubav svećenika ne može biti vjerodostojna ako joj ne prethodi, i ako ju ne prati, bratstvo, i to najprije među sjemeništarcima, a onda među svećenicima – istaknuo je Papa.

Četiri lica 'Blizine'

Osvrnuvši se upravo na pojam 'bratstva' Papa je istaknuo, dodajući na unaprijed pripremljeni govor, koliko je za dijecezanske svećenike važna 'blizina', koju je – kako je rekao – već djelomično prikazao, ali ju želi ponovno istaknuti. Blizina s Bogom, blizina s biskupom i sa svećenicima.

To je nešto zbog čega trpim, kada vidim razdvojene svećenike, kada je jedan protiv drugoga, ili pak kada su svi ljubazni, a poslije ogovaraju jedan drugoga – napomenuo je Papa. To ne znači da se ne može razgovarati; razgovara se, razmjenjuju se ideje, ali ljubav je ta koja ujedinjuje. Četvrta je blizina, blizina Božjem narodu. Nemojte zaboraviti otkuda dolazite i da vas je Gospodin izabrao – potaknuo je Papa.

Ako nedostaje jedna od tih blizinā, svećenik ne funkcionira te će polako skliznuti u izopačenost klerikalizma ili u kruto ponašanje. Gdje ima klerikalizma, ima pokvarenosti, i gdje ima krutosti, pod njom su teški problemi – primijetio je papa Franjo te poželjevši prisutnim bogoslovima da postanu radosni navjestitelji evanđelja, povjerio ih je Djevici Mariji, kako bi uz njezinu pomoć znali svakoga dana sve više otkrivati blago, dragocjeni biser koji je Krist. 

10 prosinca 2019, 18:49