Traži

Papina poruka za 170 godina časopisa La Civiltà Cattolica

Papa Franjo je poslao isusovačkom časopisu “La Civiltà Cattolica” rukom napisanu poruku povodom 170. obljetnice njegova osnutka. Tekst Papina kirografa bit će objavljen na prvoj stranici prvoga broja tog časopisa u siječnju 2020. godine

Povodom 170. obljetnice pokretanja isusovačkoga časopisa „La Civiltà Cattolica“, odnosno 'Katolička civilizacija', papa Franjo je njegovom ravnatelju poslao vlastitom rukom napisanu poruku koja će biti objavljena na prvoj stranici izdanja toga časopisa za siječanj 2020. godine. Hvala za pomoć koju pružate i meni – napisao je Papa – želim vam da budete kreativni: razlučujte i suzbijajte mržnju, bijedu i predrasude.

Papin kirograf

Prije 170 godina blaženi je Pio IX. od Družbe Isusove zatražio da osnuje časopis „La Civiltà Cattolica“ ('Katolička civilizacija', op.ur.). Otada on vjerno prati papu. Hvala za pomoć koju pružate i meni.

Nastavite živjeti dinamiku između života i misli očima koje slušaju, znajući da je 'katolička civilizacija' ona dobroga Samarijanca.

Želim vam da budete kreativni u Bogu, istražujući nove putove, zahvaljujući također novom međunarodnom dahu koji oživljuje časopis; osjeća se da iz njegovih stranica izlaze glasovi brojnih granica koje se sluša.

Razlučujte načine govora, suzbijajte mržnju, bijedu i predrasude. I ponajviše, nemojte se zadovoljavati prijedlozima za popravke i apstraktne sažetke; naprotiv, prihvatite izazov velikih briga sadašnjega vremena u kojemu je Bog uvijek na djelu.

30 prosinca 2019, 19:11