Traži

1575631756935.JPG

Papa javnim bilježnicima: Pozvani ste na istinsko služenje

Benedetta Capelli; Ariana Anić - Vatikan

Stručnu nadležnost i moralni integritet, istaknuo je papa Franjo primivši u audijenciju predstavnike talijanske Nacionalne udruge javnih bilježnika, ustanove socijalnoga osiguranja i pomoći utemeljene prije 50 godina. Papa je nazočne upozorio na ta dva obilježja kako bi izvršili zadaću na koju su pozvani, te kako bi bili protagonisti učinkovite i bratski pravedne službe, surađujući tako u općem dobru. Važna je to zadaća koja dozrijeva u kontekstu koji je obilježen natjecanjem na „autocesti profita“, a koja, naprotiv, – prema Papinim riječima – zahtijeva duh istinskoga služenja.

Načelo solidarnosti

Papa je podsjetio kako spomenuta udruga jamči dodatni iznos svakom aktivnom javnom bilježniku čiji prihodi ne dosežu određeni prag, te pomaže bilježnicima u mirovini, i njihovim obiteljima, koji se nalaze u posebnim potrebama. Tomu se pridodaje također potpora u formaciji tek imenovanih bilježnika koji su u teškoćama, kao i stipendije za djecu bilježnikā koji žive u slabim financijskim uvjetima.

Potičem vas stoga da zadržite te pravce uzajamne pomoći koji su, osim s vašom poviješću, u skladu i s vašim identitetom. Oni su karakteristični čimbenici koji čine vjerodostojnijim vaše djelovanje i potiču poštovanje prema vama – napomenuo je Papa.

Istinsko služenje

U izazovima koji se nalaze pred vama pomozite društvu da postane čovječnije – istaknuo je potom papa Franjo – slušajući druge i približavajući svima vaše spoznaje. Riječ je o tomu da budete posrednici između zakona i društveno-gospodarskih potreba uz strogost vlastitu javnom bilježniku, ispravno primjenjujući norme, ali i kroz pozornu brigu o očekivanjima ljudi i njihovim potrebama za sigurnošću i zaštitom. Papa je, osim toga, javne bilježnike nazvao čuvarima ravnoteže, uz istaknutu osjetljivost za dostojanstvo i pravā ljudi; uz zaštitu svega što je pravedno i istinito, ne zaboravljajući milosrđe, glavnu i potrebnu vrlinu u međuljudskim odnosima.

U društvenom kontekstu koji je sve više obilježen željom za natjecanjem na „autocesti“ profita, koje primorava na kretanje u pretjecajnom traku, pozvani ste – primijetio je Papa – obavljati svoju ulogu u duhu istinskoga služenja. Vaša prisutnost u ugovaračkim raspravama potvrda je legalnosti, čiji ste čuvari, ali i ravnoteže i promišljenosti, te stoga, u konačnici, i pravednosti.

Pogled upravljen na opće dobro

Podsjetivši, kako je istaknuto na Drugom vatikanskom saboru, da smo pozvani na učinkovitu i bratski pravednu službu, u svrhu društvenoga poretka koji vjerno odgovara Božjem zakonu i etičkim normama koje proizlaze iz njega, papa Franjo je upozorio da su potrebni stručna nadležnost i moralni integritet kako bi se moglo služiti zajednici.

Riječ je o vrijednostima koje su svakomu potrebne u obavljanju vlastite profesije, ali koje postaju nezaobilazne kod vas, koji ste posrednici između pojedinca ili društvene skupine koja vam se obrati, i utvrđenoga pravnog sustava koji ste pozvani vjerno tumačiti i provoditi. Sve vas to treba poticati prema sve boljem poznavanju pravnoga poretka, uz pogled upravljen u svakom trenutku na više dobro ljudskoga bića i samoga društva, odnosno na opće dobro – rekao je papa Franjo.

06 prosinca 2019, 18:12