Traži

1575107362204.JPG

Papa Franjo: Crkva trpi zajedno s ranjenim obiteljima

Primivši u audijenciju oko 400 sudionika tečaja koji je organiziralo Sudište rimske rote, papa Franjo im je uputio snažan poziv da obnove Crkvu kako bi postala kapilarna mreža obitelji koje naviještaju evanđelje. Istaknuo je da je Crkva blizu bračnim parovima u krizi, kojima ne valja pristupati na jednostavno birokratski način

Debora Donnini; Ariana Anić - Vatikan

Rane bračnih parova koji se nalaze u bolnim situacijama Crkva neće nikada zaobići – rekao je papa Franjo u snažnom govoru upravljenom prošlih dana skupini od oko 400 sudionika tečaja koji je organiziralo Sudište rimske rote. Papa se usredotočio na dvije stvari: s jedne strane jamči majčinsku brigu Crkve pred ranama bračnih parova, a s druge podsjeća da je kršćanski brak povezan s poslanjem naviještanja Krista, te stoga formacija treba njegovati taj poziv. Osim toga, potaknuo je pastire da podupru taj postupak kako bi se Crkva obnovila postajući zajednica misionarskih obitelji. U tomu je bitno djelo Duha Svetoga.

Crkva se ne okreće na drugu stranu

Osvrnuvši se na početku govora na dvije glavne teme tečaja, odnosno na zaštitu braka i na pastoralnu brigu o ranjenim parovima, Papa je istaknuo da se s tim temama nije moguće suočiti jednostavno birokratskim, gotovo mehaničkim pristupom. Potrebno je, naime, ući u život ljudi koji trpe i koji su žedni mira i sreće. Brojni su danas uzroci ranā u braku: psihološki, fizički, okolišni, kulturalni, a katkada su izazvani grijehom i zatvorenošću srca za ljubav.

Ti uzroci – prema  Papinim riječima – utiru duboke i gorke brazde u srcu ljudi, stvaraju rane koje krvare, pokraj kojih Crkva neće nikada proći okrećući glavu na drugu stranu. Zbog toga Crkva, kada susretne takve ranjene parove, najprije plače i trpi s njima; približava se s uljem utjehe kako bi olakšala i liječila; ona želi preuzeti na sebe bol na koju je naišla. I ako se potom potrudi biti nepristrana i objektivna u traženju istine uništenoga braka, Crkva nije nikada ravnodušna, ni ljudski ni duhovno, prema onima koji trpe. Nikada ne uspijeva biti bezlična ili hladna u odnosu na te žalosne i mučne životne priče – napomenuo je Papa.

Duh Sveti treba voditi postupak

Zbog toga i u svojim kanonskim i pravnim postupcima uvijek traži samo dobro ranjenih osoba, traži istinu njihove ljubavi, imajući na pameti samo potporu njihovoj opravdanoj i željenoj sreći koja je, prije svega, dar koji dolazi od Boga. U tom je razlučivanju bitna prisutnost Duha Svetoga.

Stoga svaki crkveni slučaj u kojemu je riječ o ranjenom braku, dakle djelatnici, suci, uključene strane, svjedoci, uvijek se prije svega trebaju povjeriti Duhu Svetomu kako bi pod Njegovim vodstvom mogli slušati s ispravnim kriterijem, kako bi znali preispitati, razlučiti i prosuditi. To je vrlo važno – istaknuo je Papa te dodao – Sudski postupak nije neka matematička stvar, kako bi se jednostavno vidjelo koji je razlog teži. Tu je Duh Sveti koji treba voditi postupak, uvijek. Ako nema Duha Svetoga, ono što ćemo učiniti neće biti crkveno.

Njegovati poziv da kao bračni par budemo svjedoci evanđelja

Podsjetivši potom kako sveti Pavao kršćanski brak uspoređuje s Kristovim jedinstvom s Crkvom, koju on ljubi sve do žrtve na križu, Papa je istaknuo da su stoga kršćanski bračni parovi pozvani hoditi s Crkvom i u Crkvi. Hoditi zajedno na putu svetosti, živeći kršćanski brak kao put vjere, kao intimna zajednica supružnika koji su stupovi domaće Crkve – napomenuo je podsjećajući na Drugi vatikanski sabor, na apostolsku pobudnicu Amoris laetitia i na apostolsku pobudnicu Familiaris consortio svetoga Ivana Pavla Drugoga.

U župnim i biskupijskim zajednicama – dodao je Papa – danas se sve više osjeća potreba za dragocjenom službom bračnih parova u Crkvi; misionarskom službom koja naviješta da je Krist živ i da djeluje. Taj se sakrament ne može improvizirati – objasnio je – valja se pripremiti još kao zaručnici. Nije, naime, dovoljno biti dobro psihološki i osjećajno spreman za odnos i projekte.

To znači da valja njegovati, unutar kršćanskoga poziva, posebni poziv kako bi postali učenici misionari kao bračni par, svjedoci evanđelja u obiteljskom, radnom, društvenom životu, tamo kamo nas Gospodin poziva; poziv očitovanja ljepote njihove pripadnosti Njemu. (…) Upravo Drugi vatikanski sabor i crkveno učiteljstvo, ali prije svega Riječ Božja, upozoravaju na taj visoki apostolski i misionarski cilj obuhvaćen sakramentom ženidbe – napomenuo je papa Franjo.

Crkva treba biti mreža misionarskih obitelji

Primjer su za to Akvila i Priscila, prijatelji i suradnici svetoga Pavla, kojima je Papa posvetio katehezu na općoj audijenciji 13. studenog. Tko priprema bračne parove treba im pomoći da postanu apostolske jezgre župnih zajednica. Tu suradnju podupire Duh Sveti, stoga Ga valja zazivati, također za taj apostolski proces koji nije lagan, ali nije nemoguć – primijetio je Papa te ohrabrio pastire, biskupe i svećenike, da promiču, podupiru i prate taj proces kako bi se Crkva obnovila postajući sve više kapilarna mreža zajednicā misionarskih obiteljī svjedokā evanđelja.

03 prosinca 2019, 18:51