Traži

Dodjela Nagrade Ratzinger; Vatikan, 9. studenoga 2019. Dodjela Nagrade Ratzinger; Vatikan, 9. studenoga 2019. 

Papa Franjo na dodjeli Nagrade Ratzinger: Naša je dužnost tražiti putove susreta s Bogom

U prigodi današnje dodjele Nagrade Ratzinger u Vatikanu, papa Franjo je ponovno istaknuo poštovanje i naklonost koje osjeća prema svojemu prethodniku. Zasluga je dobitnikā nagrade to što su, s jedne strane, temeljito proučili pojavu sekularizacije, a s druge inkulturaciju. Papa Franjo: Oni pomažu pronaći način za naviještanje Krista u naše doba

Adriana Masotti; Ariana Anić - Vatikan

Divljenje i zahvalnost – osjećaji su s kojima je papa Franjo danas dočekao u Vatikanu dvojicu ovogodišnjih dobitnika Nagrade Ratzinger. Riječ je o profesoru Charlesu Tayloru, Kanađaninu, i afričkom teologu isusovcu ocu Paulu Béréu, koje je kardinal Angelo Amato, predsjednik Znanstvenoga odbora Zaklade Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. predstavio papi Franji. Dvije osobe koje dolaze iz različitih kontinenata i kulturā, ali čija je poruka – kako je rekao Papa – sličnija nego kako izgleda na prvi pogled.

Poštovanje i naklonost pape Franje prema Benediktu XVI.

Na početku govora Papa je istaknuo da je taj događaj za njega lijepa prigoda da još jednom izrazi poštovanje i naklonost prema svojemu prethodniku, – kako je rekao – dragom papi emeritusu Benediktu Šesnaestom. Zahvalni smo mu za naučavanje i primjer koji nam je dao u služenju Crkvi razmišljajući, proučavajući, razmatrajući, slušajući, razgovarajući i moleći, kako bi se naša vjera očuvala živom i promišljenom unatoč tomu što se vremenā i situacije mijenjaju, te kako bi vjernici znali razmišljati o svojoj vjeri takvim jezikom da ih njihovi suvremenici mogu razumjeti i kako bi uspostavili dijalog s njima, te zajednički tražili putove susreta s Bogom u našem vremenu – istaknuo je Papa.

Zbog toga je – dodao je – dijalog s različitim kulturama, koje se mijenjaju, za teologiju dužnost. Upravo su u tom vidiku dvojica dobitnika ovogodišnje nagrade dali znakovit prinos; profesor Taylor posebno proučavajući pojavu sekularizacije našega doba na Zapadu; a pater Paul Béré posvećujući se pitanju toliko važne inkulturacije u Africi.

Važnost temeljitoga proučavanja sekularizacije

Što se tiče sekularizacije papa Franjo je napomenuo da je ona veliki izazov za Crkvu. Uostalom, nije bez razloga prioritet papinstva pape Benedikta bio ponovni navještaj Boga, Boga Isusa Krista, u vremenu u kojemu se čini da zalazi na obzoru prostranih područja čovječanstva. Stoga je izrazio zahvalnost za temeljitost kojom je profesor Taylor analizirao tu pojavu.

Važna tema inkulturacije u Africi

Priznanje i zahvalnost papa Franjo je potom izrazio patru Béréu, za njegova istraživanja. Spomenuo je pritom – kako je rekao – „divovske likove“, kao što su Tertulijan, Ciprijan i Augustin, koje je Afrika dala u prvim stoljećima kršćanstva, te napomenuo da su potom širenje islama i stoljećā kolonijalizma spriječili pravu afričku inkulturaciju kršćanske poruke, sve do druge polovice prošloga stoljeća.

Zbog toga je afrička suvremena teologija još uvijek mlada, ali pokazuje se dinamičnom i bogatom obećanjima. Pater Béré nam za to daje primjer radeći na tumačenju tekstova Staroga zavjeta u kontekstu kulture usmene predaje, čineći tako plodonosnim iskustvo afričkih kultura – napomenuo je Papa.

Posvuda pronositi Kristov navještaj

Citirajući potom riječi svetoga Pavla VI. iz apostolske pobudnice 'Evangelii nuntiandi': 'Evangelizirati za Crkvu znači donositi Radosnu vijest u svaku ljudsku sredinu te, njezinim utjecajem, preobraziti čovječanstvo iznutra, učiniti ga novim', papa Franjo je istaknuo da pristup dimenzijama čovječanstva koje traži otkupljenje treba tražiti u svim smjerovima, kreativno, maštovito; treba se izražavati na načine koji odgovaraju svim područjima i prostorima u kojima čovječanstvo živi svoje brige, svoje radosti i nade. Tražiti i pronaći putove pristupa Bogu, u svakom vremenu i prostoru, zadaća je profesora Taylora i patra Béréa, te poslanje svih koji, nasljedujući nauk teologa Josepha Ratzingera i pape emeritusa Benedikta XVI., žele biti suradnici Istine – rekao je na kraju papa Franjo.

09 studenoga 2019, 18:32