Traži

Blažena Djevica Marija Kraljica Blažena Djevica Marija Kraljica 

Papa članovima Reda slugu Blažene Djevice Marije: Budite sijači nade

Govoreći sudionicima općega kapitula Reda slugu Blažene Djevice Marije (servita), Papa im je uručio tekst pripremljenoga govora te im se obratio dajući im kao primjer Mariju, Isusovu majku, i pozvavši ih da milost svojega služenja žive s nadom

Gabriella Ceraso; Ariana Anić - Vatikan

Jučerašnji susret sa sudionicima 214. općeg kapitula Reda sluga Blažene Djevice Marije, koji svoje korijene ima u XIII. stoljeću, potaknuo je papu Franju da se u mislima vrati u 1957. godinu, i na osobni susret s dva predstavnika toga reda. Oni su ga upoznali s poviješću Sedmorice svetih utemeljitelja, bivših trgovaca, čije je posvećenje Djevici bio razlog zbog kojega su napustili čitav jedan život ispunjen bogatstvom i blagostanjem u živahnoj Firenci toga doba – rekao je Papa govoreći bez pripremljenoga teksta, dok je dao da se onaj pripremljeni podijeli redovnicima.

Najprije su odlučili povući se na obližnje brdo Senario, kako bi zajedno živjeli u pokori i kontemplaciji, ali su se poslije vratili na periferiju Firence i posvetili se apostolatu i odgoju. Stoga je Papa, prisjetivši se tog susreta od prije 62 godine, koji ga se posebno dojmio, istaknuo dva vidika koji još uvijek, nakon više stoljeća, obilježavaju taj red i koji su također njegova želja za budućnost. Riječ je o službi potpuno posvećenoj Mariji, i nadi koja ju treba pratiti, i to u vrijeme stalnih promjena, i uz stalnu potporu molitve.

Sluge, a ne gospodari

Međutim, sve započinje sa životom Sedam svetih utemeljitelja koji su tako snažni kao svjedoci svetosti, da ih se Papa – kako je rekao – svake godine spomene na misi, na njihov liturgijski spomen 17. veljače. Oni su postali Marijini sluge jer su shvatili Gospinu ulogu u otkupljenju – rekao je papa Franjo te dodao – ulogu Marije koja rađa i odgaja Isusa i Crkvu. Oni oponašaju Gospu upravo u toj službi. I postaju njezini sluge kako bi ih ona vodila na tom putu služenja. Prva je riječ 'služenje'. Vi ste sluge. Niste gospodari. Nemojte to nikada zaboraviti – rekao je Papa.

Naučitelji nade poput Marije

Ponovno ističući kao uzor Marijin stil, Papa je potom kazao da njihova služba treba biti puna nade. To je druga važna riječ: nada. Ljudski gledano Marija nije imala razloga za nju, zbog svih proturječnosti koje su obilježile Isusov život od samoga njegova rođenja, ali je gledala naprijed, bila je Gospa nade, za razliku od svih nas koji smo danas naučitelji nedostatka nade.

Uvijek pronalazimo prečace kako ne bismo imali nade, kada se počnemo žaliti na ovaj svijet – kazao je Papa te primijetio da ružne stvari koje se danas događaju, nisu ružnije od onih iz vremena Djevice Marije. Svijet mijenja oblike, ali ropstva, ratovi i okrutnosti onoga vremena jednaki su današnjima. Međutim, valja sijati nadu, gledati dalje. I Gospa nas uči sijati nadu.

Čudotvorna moć molitve

Papa Franjo je potom redovnicima istaknuo molitvu. Kako bi bili Marijini sluge i služitelji nade, trebaju moliti. Molitva je temeljna i čudotvorna, a prvi koji trebaju vjerovati u tu moć jesu upravo biskupi i svećenici. Molitva je temelj vašega života. 'Pomozi mi biti vjerni sluga', na taj način trebate od Gospe tražiti milostinju – savjetovao je na kraju Sveti Otac ponovno ističući da je molitva sredstvo koje čini čudesa. 

26 listopada 2019, 18:58