Traži

Papa Franjo i prof. Riccardo Di Segni, glavni rimski rabin Papa Franjo i prof. Riccardo Di Segni, glavni rimski rabin 

Papa poslao čestitku glavnom rimskom rabinu

Neka nam Svemogući, koji voli svoj narod i prati one koji se pouzdaju u Njega, pomogne svjedočiti Ga u zauzimanju za bližnjega, te u promicanju pravednosti i mira – želja je pape Franje koju je, u prigodi židovskih blagdana, izrazio u poruci poslanoj glavnom rimskom rabinu Riccardu Di Segniju

U prigodi svečanih blagdana Roš hašane (Nove godine), Jom Kipura (Dana pomirenja) i Sukota (Blagdana sjenica) radostan sam što mogu Vama i Židovskoj zajednici u Rimu uputiti iskrene čestitke – napisao je Papa. Moje se želje proširuju i na židovske zajednice u svijetu, sa željom da ti blagdani donesu obilati blagoslov Vječnoga, i da budu izvor najdublje radosti. Neka Svevišnji, u svojemu beskonačnom milosrđu, posvuda ojača naše prijateljske veze i želju da podupiremo stalni dijalog za dobro sviju. Shalom Aleihem – napisao je papa Franjo. 

08 listopada 2019, 19:10