Traži

Papa Franjo i sudionici Međunarodnog susreta akademskih centara i škola za novu evangelizaciju Papa Franjo i sudionici Međunarodnog susreta akademskih centara i škola za novu evangelizaciju 

Papa: Trebamo postati živi znakovi Ljubavi koju naviještamo

Učiniti da srce muškaraca i žena našega vremena izgara, naš je izazov – rekao je papa Franjo danas, primivši u audijenciju oko 300 sudionika Međunarodnog susreta akademskih centara i škola za novu evangelizaciju koji je počeo 19. rujna i danas završava. Tema je susreta, koji je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije: „Je li moguće upoznati Boga? Putovi nove evangelizacije“.

Adriana Masotti, Ivica Hadaš - Vatikan

Učiniti da srce muškaraca i žena našega vremena izgara, naš je izazov – rekao je papa Franjo danas, primivši u audijenciju oko 300 sudionika Međunarodnog susreta akademskih centara i škola za novu evangelizaciju koji je počeo 19. rujna i danas završava. Tema je susreta, koji je organiziralo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije: „Je li moguće upoznati Boga? Putovi nove evangelizacije“. Kao središte te teme Papa je istaknuo pitanje, kako potaknuti želju za susretom s Bogom unatoč znakovima koji zasjenjuju Njegovu prisutnost.

Mnogim se našim suvremenicima događa da ne uspijevaju prepoznati Božju blizinu kao što se dogodilo i učenicima iz Emausa. Pa ipak On postoji – rekao je Papa i napomenuo – Naš je izazov učiniti da naše srce izgara i osjeća čudesa te prisutnosti. Taj izazov nailazi na različite prepreke. Često se događa da je Crkva za današnjeg čovjeka hladno sjećanje, ako ne i gorko razočaranje, kao što je bio Isusov život za učenike iz Emausa. Mnogi, osobito na Zapadu, imaju dojam da ih Crkva ne razumije i da je daleko od njihovih potreba. Neki je osuđuju da je preslaba prema svijetu, dok je drugi vide previše moćnu u odnosu na veliko siromaštvo u svijetu.

Crkva ne postoji da bi naviještala samu sebe, mora osjećati žar u unošenju evanđelja u sadašnjost, mora se odreći iskušenja da bude poput muzeja, gdje su sve stvari na svojem mjestu – rekao je Sveti Otac i nastavio – Mnogo je djece za koju Otac želi da se osjećaju kao kod kuće. To su naša braća i sestre koji često žive užurbanim i napornim životom ili u sebi nose duboke rane, dok su okruženi samo izvanjskim blagostanjem. Nikakav pametan telefon ili nešto slično, ne može im dati radost kao jednostavne stvari i mir koji daje molitva.

Njihovo pitanje često nesvjesno odgovara najdubljim potrebama: ljubiti i biti ljubljeni; biti prihvaćeni onakvi kakvi jesu; naći mir i radost koji traju više nego li zabave – rekao je papa Franjo i dodao – Sve smo to mi našli u osobi Isusa Krista i naše je poslanje susretati naše suvremenike kako bismo im priopćili Njegovu ljubav. Ne toliko poučavajući ih, nikada sudeći, nego trebamo biti njihovi pratioci na putu.

Ne smijemo si umišljati da odmah imamo i možemo davati gotove odgovore, nego moramo s njima dijeliti riječi života koje nisu usmjerene na prozelitizam, ostavljajući prostora stvaralačkoj snazi Duha Svetoga koja oslobađa i obnavlja srce od ropstva koje ga pritišće – rekao je Papa i istaknuo – Naviještati Boga ne znači govoriti o Bogu, ne znači opravdavati Njegovo postojanje. I đavao zna da Bog postoji! Naviještati Gospodina znači svjedočiti radost da ga poznajemo i pomagati živjeti ljepotu susreta s Njim.

Potrebno je približiti se onima koji su potrebiti, graditi mostove, služiti onima koji trpe, brinuti o siromašnima, pomazivati strpljivošću one koji su nam blizu, tješiti obeshrabrene, blagoslivljati one koji čine zlo. Tako ćemo postati živi znakovi Ljubavi koju naviještamo – zaključio je Sveti Otac.  

21 rujna 2019, 18:53