Traži

Papa Franjo i članovi Katoličkoga biblijskog saveza; Vatikan, 26. travnja 2019. Papa Franjo i članovi Katoličkoga biblijskog saveza; Vatikan, 26. travnja 2019. 

Papa Franjo: Ne dopustite da Biblija i život budu odvojeni

Bilo bi lijepo kad bi Riječ Božja postala sve više središte svake crkvene aktivnosti – rekao je papa Franjo sudionicima kongresa Katoličkoga biblijskog saveza koji ove godine slavi 50. obljetnicu ustanovljenja. Riječ je živa – rekao je – i ne ostavlja nas mirnima. Osim toga, napomenuo je da Bibliju i život nikada ne valja odvajati

Adriana Masotti; Ariana Anić - Vatikan

Biblija i život, dvije su riječi koje su bile u središtu spomenutoga skupa, a za koje je Papa istaknuo da su nerazdvojive, jer riječ je Božja živa, ostaje uvijek mlada i, onomu tko ju primjenjuje u životu, daje da ostaje mlad. Važno je podsjetiti – kazao je Papa – da Duh Sveti, nositelj života, voli djelovati kroz Sveto pismo. Riječ, naime, donosi u svijet Božji dah, ulijeva u srce Gospodinovu toplinu. Sva akademska djela, knjige koje se objavljuju jesu, i ne mogu ne biti, u službi toga.

Proučavanje je ogrjevno drvo koje održava vatru – napomenuo je Papa – ali vatra je Duh, i On daje da Sveto pismo gori u srcu i preoblikuje ga u život. Ali, Biblija nije neka lijepa zbirka svetih knjiga koje valja proučiti; ona je Riječ života koju valja sijati. Zbog toga je Papa istaknuo važnost propovijedi koje bi trebale poslužiti kako bi se s drugima podijelio Duh, božanska Riječ koja je dirnula propovjednikovo srce.

Mnogo riječi svakodnevno navire u naše uši, prenoseći informacije i dajući nam raznovrsne poticaje; brojne, možda i previše njih, toliko da često nadiđu našu sposobnost za prihvaćanje. Ali, ne možemo se odreći Isusove Riječi, jedine Riječi života vječnoga, koja nam je potrebna svakoga dana – istaknuo je Papa te izrazio želju da u Crkvi, kako stoji u apostolskoj pobudnici Benedikta XVI. „Verbum Domini“, procvjeta veća ljubav prema Svetom pismu i da Riječ Božja bude sve više u središtu svake njezine aktivnosti.

Napomenuvši da je potrebna Crkva koja ne govori za sebe ili o sebi, nego koja u srcu i na usnama ima Gospodina, koja svakodnevno uzima iz njegove Riječi, Papa je upozorio da je, naprotiv, uvijek prisutna napast da naviještamo sebe i da govorimo o svojem dinamizmu. Međutim, tako se svijetu ne prenosi život.

Papa Franjo je potom opisao obilježja Riječi. Ona je oštri mač koji razlučuje misli i osjećaje ističući istinu. Ona poučava kako se odreći sebe da bismo naviještali Njega. Riječ vodi do života na uskrsni način: poput sjemena koje umirući daje život, poput grožđa koje prolazeći kroz prešu daje vino, kao masline koje daju ulje nakon što su prošle kroz tijesak. Potičući tako korjenite darove života, Riječ oživljuje. Ne ostavlja nas mirnima. 

Papa je potom govorio o Crkvi koja je, upravo zato što sluša Riječ, daleko od samodostatnosti i trijumfalizma, uvijek je okrenuta prema van. Crkva koja se hrani Riječju, dakle, živi kako bi naviještala Riječ. Ona ne govori sebi nego izlazi na putove svijeta; ne zato što joj se sviđaju ili zato što su ugodni, nego zato što su to mjesta navještaja. Crkva vjerna Riječi ne štedi dah u naviještanju kerìgme i ne očekuje da ju se hvali. Božanska Riječ koja proizlazi od Oca i izlijeva se u svijet, gura ju sve do krajnjih granica Zemlje.

Na kraju je Papa potaknuo članove Katoličkoga biblijskog saveza da se zauzmu kako Biblija i život ne bi nikada bili razdvojeni. Želim vam da budete dobri donositelji Riječi, s jednakim zanosom o kojemu čitamo ovih dana u uskrsnim čitanjima, u kojima svi trče: žene, Petar, Ivan, dvojica iz Emausa… Trče kako bi susreli i naviještali živu Riječ – rekao je papa Franjo.

26 travnja 2019, 17:47