Traži

Vatican News
Vatikan Vatikan 

Papa Franjo potpisao tri nova dokumenta o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba

Jača normativna struktura Države Grada Vatikana u svrhu prevencije i suzbijanja zlostavljanja maloljetnih i ranjivih odraslih osoba. Sam Krist nam je povjerio brigu i zaštitu najmanjih i nezaštićenih, podsjetio je Papa; "tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima" (Mt 18, 5)

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

Motu proprij, novi zakon za Državu Vatikan proširen na Kuriju, te pastoralne smjernice, tri su nova, vrlo važna dokumenta, koje je potpisao papa Franjo, o zaštiti maloljetnika i ranjivih odraslih osoba.

Apostolsko pismo

Papino apostolsko pismo, u obliku motu proprija, povezano je s dužnošću koja obuhvaća čitavu Crkvu, a to je – kako je napisao Sveti Otac – velikodušni prihvat maloljetnika i ranjivih osoba, te stvaranje za njih sigurne sredine, posvećujući posebnu pozornost njihovim interesima. Ta odgovornost zahtijeva stalno i duboko obraćenje u kojemu osobna svetost i moralna obveza sudjeluju u promicanju vjerodostojnosti evanđeoskoga navještaja, te u obnavljanju odgojnoga poslanja Crkve – istaknuo je Papa u motu propriju koji se uključuje u već započeti dugi put, a pojavljuje se nakon susreta o temi „Zaštita maloljetnika u Crkvi“, održanoga u Vatikanu od 21. do 24. veljače.

Svrha je – napomenuo je Papa – još ojačati institucionalnu i normativnu strukturu za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba, kako bi se u Rimskoj kuriji i u Državi Gradu Vatikanu održala zajednica koja poštuje maloljetne i ranjive osobe, i koja je svjesna njihovih pravā i potrebā, te kako bi bila pozorna na sprječavanje svakog oblika nasilja ili pak tjelesnoga, ili psihičkoga, zlostavljanja, napuštanja, nemara, lošeg postupanja ili iskorištavanja. Neka u svima dozrije svijest o dužnosti prijavljivanja zlostavljanja nadležnim tijelima i o surađivanju s njima u prevenciji i suzbijanju – napisao je Papa.

Zakon o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba

U Zakonu broj CCXCVII (297) o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba podsjeća se prije svega da se s maloljetnikom izjednačava ranjiva osoba, odnosno svaka osoba koja je bolesna, ili ima tjelesni ili psihički nedostatak, ili je lišena osobne slobode koja zapravo, pa i slučajno, ograničava njezinu sposobnost razumijevanja i želje. Zakonom je potom određeno vrijeme za zastaru, koja nastupa nakon 20 godina, a u slučaju povrjede maloljetnika, to vrijeme počinje istjecati od njegove 18. godine. Određena je, među ostalim, obveza prijave; uvjeti za saslušanje maloljetnika, istrage, sudskih rasprava, te pratnje, liječničke i socijalne, koju valja pružiti žrtvama i njihovim obiteljima.

Smjernice za zaštitu maloljetnika

U smjernicama se pak ističe da u izboru pastoralnih djelatnika treba kroz odgovarajuću provjeru posebno biti utvrđena prikladnost kandidatā za rad s maloljetnicima. Pastoralni djelatnici trebaju proći formaciju o rizicima što se tiče iskorištavanja, seksualnoga zlostavljanja i lošeg postupanja s maloljetnicima, kao i što se tiče sredstava za otkrivanje i sprječavanje takvih povreda. U svojim aktivnostima pastoralni djelatnici trebaju biti pozorni u odnosima s maloljetnicima, i poštovati ih, dajući im pozitivne uzore, te prijaviti odgovornima bilo kakvo ponašanje koje bi moglo biti opasno – napominje se u smjernicama u kojima se, među ostalim, navode primjeri zabranjenoga ponašanja.

29 ožujka 2019, 17:38