Traži

Vatican News
Giorgio La Pira Giorgio La Pira 

Papa: Giorgio La Pira, suvremeni prorok nade u službi općega dobra

Primivši u audijenciju članove Zaklade Giorgio La Pira, kao i skupine koje čuvaju i šire baštinu toga časnog sluge Božjega, firentinskoga gradonačelnika i neumornoga podupiratelja mira i kršćanske ljubavi, Papa je kazao da je njegov primjer dragocjen za današnje političare koji često traže samo osobni profit

Alessandro Di Bussolo; Ariana Anić - Vatikan

Giorgio La Pira bio je zaneseni svjedok Evanđelja i prorok modernih vremena, čije je djelovanje, uvijek nadahnuto kršćanskim vidikom, često bilo ispred vremena. Njegov primjer služitelja općega dobra dragocjen je za današnje političare koji su u napasti traženja isključivo osobnoga profita, ili profita određene skupine, umjesto interesa svih ljudi; ili pak zbog pretjerane privrženosti vlasti koja priječi smjenu naraštaja – istaknuo je papa Franjo susrevši se s 200 članova Zaklade Giorgio La Pira, sudionikā petoga nacionalnog kongresa udrugā i skupinā, koje nose ime toga političara. Giorgio La Pira rođen je u Pozzallu, na Siciliji, bio je gradonačelnik Firenze od 1951. do 1957., te od 1961. do 1965. godine, a Papa ga je 5. srpnja proglasio časnim slugom Božjim.

Potrebni državnici velike humane i kršćanske vrijednosti     

Obraćajući se nazočnima Papa je poželio da skup, naslovljen riječima svetoga Pavla koje je Giorgio La Pira pretvorio u svoj moto – „Spes contra spem“, nadati se protiv svake nade, pridonese u Italiji većem zauzimanju za cjelokupni razvoj ljudi. I to zbog toga – dodao je Papa – što slojevitost talijanske i međunarodne politike zahtijeva vjernike laike i državnike velike humane i kršćanske vrijednosti poradi služenja općem dobru.

Važno je ponovno otkriti Giorgia La Piru, primjerni lik za Crkvu i za suvremeni svijet. Bio je zaneseni svjedok Evanđelja i prorok modernih vremenā; njegovo je ponašanje uvijek bilo nadahnuto kršćanskim vidikom, dok je njegovo djelovanje često bilo ispred vremena – primijetio je Papa.

Sveučilišni profesor, karitativni djelatnik, gradonačelnik koji služi općem dobru

Sveti se Otac potom spomenuo La Pire kao sveučilišnoga profesora, ali i njegova karitativnoga djelovanja u okviru kojega je utemeljio više karitativnih udruga. Osim toga, osnovao je časopis „Načela“ („Principi“), u kojemu nije nedostajalo kritičkih stajališta prema fašizmu. Zbog toga je bio primoran skloniti se u Vatikanu, gdje je bio gost monsinjora Montinija, tadašnjega zamjenika za opće poslove, koji ga je – napomenuo je papa Franjo – vrlo cijenio.

Giorgio La Pira je sudjelovao u sastavljanju talijanskoga Ustava, ali – istaknuo je Papa – kao gradonačelnik Firenze njegovo je poslanje u služenju općem dobru imalo svoj vrhunac. La Pira je, naime, usvojio politički smjer otvoren potrebama socijalnoga katolicizma i uvijek na strani posljednjih i najslabijih slojeva u društvu.

Papa se spomenuo i zauzimanja časnoga sluge Božjega u promicanju društvenoga i međunarodnoga mira, u okviru kojega je organizirao međunarodne skupove u svrhu mira i kršćanske civilizacije, te upućivao snažne apele protiv nuklearnoga rata. Zbog toga je 1959. godine otišao na povijesno putovanje u Moskvu, a 1965. u Firenzi organizirao simpozij za mir u Vijetnamu, te osobno otišao u Hanoi gdje se susreo s Ho Chi Minom i Phamom Van Dongom.

Papa Franjo je stoga potaknuo nazočne da održe živom i da šire baštinu crkvenoga i društvenoga djelovanja časnoga sluge Božjega Giorgia La Pire, a posebno njegovo cjelovito svjedočanstvo vjere, ljubav prema siromašnima i marginaliziranima, njegovo zauzimanje za mir, ostvarenje socijalne poruke Crkve, te veliku vjernost katoličkim uputama.

Političari – pozorni na „strukture grijeha“

Giorgio La Pira je – prema Papinim riječima – dragocjeni primjer, posebno za one koji rade u javnom sektoru, a koji su pozvani biti pozorni na negativne situacije koje je sveti Ivan Pavao II. nazvao „strukturama grijeha“. One su skup čimbenika koji djeluju suprotno u odnosu na ostvarivanje općega dobra i poštovanja dostojanstva osobe. Tim se napastima popušta kada se, primjerice, traži isključivo osobni profit, ili profit samo neke skupine, a ne interes svih ljudi; kada klijentelizam potisne pravednost; kada pretjerana privrženost vlasti priječi smjenu naraštaja i pristup novim snagama – napomenuo je papa Franjo te na kraju istaknuo još jedan moto Giorgia La Pire: „Politika je obveza humanosti i svetosti“.

23 studenoga 2018, 18:29