Traži

Vatican News
Inauguracija akademske godine na Papinskom lateranskom sveučilištu Inauguracija akademske godine na Papinskom lateranskom sveučilištu 

Papa Franjo ustanovio studij Znanosti mira

Na Papinskom je lateranskom sveučilištu Papa ustanovio studij Znanosti mira u svrhu - kako je istaknuo u pismu velikom kancelaru - odgovarajuće pripreme sadašnjih i budućih djelatnika pomirenja, kroz posebnu znanstvenu formaciju svećenika, Bogu posvećenih osoba i laika

Giada Aquilino; Ariana Anić - Vatikan

Studij koji promiče odgovarajuću pripremu sadašnjih i budućih djelatnikā mira  - istaknuo je papa Franjo u pismu vikaru za grad Rim kardinalu Angelu De Donatisu, velikom kancelaru Papinskoga lateranskog sveučilišta, ustanovljujući na tom sveučilištu studij Znanosti mira. Papine je riječi pročitao zamjenik za opće poslove u Državnom tajništvu nadbiskup Edgar Peña Parra, na otvaranju akademske godine, i u prigodi 246. obljetnice ustanovljenja sveučilišta.

Dijalog sposoban ugasiti mržnju

U vremenu u kojemu je sve više potrebno spriječiti i rješavati sukobe – napisao je Papa – Crkva, koja oduvijek ulaže sve napore kako bi sudjelovala u oslobađanju muškaraca i ženā od tragedijā rata i njegovih posljedica, u svjetlu Evanđelja se osjeća pozvanom nadahnjivati i podupirati svaku inicijativu koja narodima i nacijama može zajamčiti put mira, rezultat istinskoga dijaloga sposobnoga ugasiti mržnju, odreći se samoljublja i autoreferencijalnosti, te nadvladati želju za moći i za ugnjetavanjem slabijih i posljednjih.

Papa stoga preporučuje odgoj za slušanje i razumijevanje, te za poznavanje i proučavanje baštine vrijednostî, spoznajā i sredstava sposobnih ukloniti težnje prema odvojenosti, zatvaranju i logikama moći, koji su nositelji nasilja i razaranja. Sredstva pomirenja, oblici tranzicijske pravednosti, jamčenje održivoga razvoja, zaštita i očuvanje stvorenoga, danas su samo neka od sredstava koja su u stanju otvoriti put oblicima mirnoga rješenja sukobā, ukloniti karijerizam i dominantne položaje, te tako formirati osobe koje se potpuno posvećuju služenju za dobrobit čovjeka.

Nadvladati sukobe preko diplomacije

Kako bi bila vjerodostojni posrednik pred svjetskim javnim mnijenjem, Crkva je pozvana – primijetio je Papa podsjećajući na apostolsku pobudnicu Evangelii gaudium – podupirati rješenje problemā koji se odnose na mir, slogu, okoliš, zaštitu života, te ljudska i građanska prava. Tu zadaću ona obavlja i kroz djelovanje Svete Stolice u međunarodnoj zajednici i njezinim ustanovama, radeći diplomatskim sredstvima kako bi se sukobi riješili na miran način i posredovanjem, te kako bi promicala poštovanje temeljnih ljudskih prava, i cjeloviti razvoj narodā i zemalja.

Kulturalna obnova koja polazi od sveučilišta „koje izlazi“

Središnju ulogu u težnji prema tom cilju Papa povjerava sveučilišnom svijetu, mjestu simbolu cjelovitoga humanizma koji treba stalno obnavljati i bogatiti, kako bi – prema Papinim riječima – znao ostvariti hrabru kulturalnu obnovu koju zahtijeva sadašnji trenutak. Povjerava ju stoga i svjetskoj mreži crkvenih sveučilišta, usmjeravajući njihovo djelovanje u perspektivu Crkve koja je više misionarska i ona 'koja izlazi'.

Moguće je, naime, suočavati se s izazovima suvremenoga svijeta sposobnošću za davanje odgovorā, prikladnih što se tiče sadržaja i načina izražavanja, i to obraćajući se prije svega novim naraštajima. To je, dakle, zadaća koja nam je povjerena – utjeloviti riječ Božju za Crkvu i za čovječanstvo trećega tisućljeća. U tomu je važno da se studenti i profesori osjećaju hodočasnici pozvani naviještati Radosnu vijest svim narodima, ne bojeći se riskirati i sanjati mir za sve ljude i sve narode – istaknuo je Papa.

Interdisciplinarnost i transdisciplinarnost

Povjeravajući studij Znanosti mira Papinskom lateranskom sveučilištu, koje – kako je primijetio – na poseban način sudjeluje u poslanju rimskoga biskupa, a koji će voditi rektor sveučilišta, Papa je istaknuo da je riječ o akademskom smjeru u kojemu se sastaju teološko, filozofsko, pravno, gospodarsko i društveno područje, prema kriteriju interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti.

Formacija za svećenike, posvećene osobe i laike

Potaknuvši potom da se zajamči posebna znanstvena formacija svećenikā, Bogu posvećenih osoba i laikā, papa Franjo je napomenuo da će na studij Znanosti mira moći s pouzdanjem gledati dijecezanski biskupi, vojni ordinariji, biskupske konferencije, poglavari i poglavarice različitih oblika posvećenoga života, voditelji laičkih udrugā i pokretā, te svi koji žele. Pred tom zadaćom Papa je poželio da se cijela zajednica Lateranskoga sveučilišta – profesori, studenti i cijelo osoblje – osjeti uključena u sijanje kulture mira. To djelo započinje slušanjem, profesionalnošću i posvećivanjem, a popraćeno je poniznošću, blagošću i voljom da se postane sve za sve ljude.

Sveti Ivan XXIII. i Pavao VI.

Papa je na kraju taj – kako je napisao – novi plod skrbi Crkve stavio pod zaštitu svojih prethodnika, svetoga Ivana XXIII. i svetoga Pavla VI., pravih glasnika mira u svijetu, koji su mnogo pridonijeli razvoju učiteljstva na tom području, te povjerio Mariji Kraljici mira, kako bi pomogla shvatiti i živjeti ono bratstvo koje traži srce njezina Sina, i iz kojega proizlazi istinski mir.

14 studenoga 2018, 18:46