Traži

2020.05.09 Messa Santa Marta

Papa Franjo: Crkva ide naprijed između Božje utjehe i progona svijeta

Na misi u Domu svete Marte papa Franjo je podsjetio na liturgijski spomen svete Lujze de Marillac te molio za sestre milosrdnice koje vode jednu dječju ambulantu u Vatikanu. U propovijedi je istaknuo da Duh Sveti daje da Crkva raste, ali s druge je strane zli duh koji ju želi uništiti; to je zavist đavla koji u tu svrhu rabi svjetovnu moć i novac. Kršćanin se, naprotiv, pouzdaje u Isusa Krista i u Duha Svetoga

Na početku današnje mise u Domu svete Marte papa Franjo se spomenuo svete Lujze de Marillac, te molio za sestre milosrdnice koje pomažu papi i svima koji žive u Domu svete Marte, i koje vode dječju ambulantu koja se nalazi u Vatikanu. Spomen svete Lujze de Marillac inače se, prema Rimskom martirologiju, slavi 15. ožujka, ali budući da je tada bilo korizmeno vrijeme, premješten je na današnji dan. Časne sestre koje rade u Domu svete Marte pripadaju Kongregaciji Kćeri milosrđa svetoga Vinka Paulskoga.

Danas se slavi liturgijski spomen svete Lujze de Marillac; molimo za sestre milosrdnice koje ovu ambulantu, ovu bolnicu, vode gotovo 100 godina, i rade ovdje u Svetoj Marti, za tu bolnicu. Neka Gospodin blagoslovi te redovnice – rekao je Papa na početku mise. U propovijedi se osvrnuo na prvo čitanje današnje liturgije, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 13, 44-52), o Židovima iz Antiohije koji su se, „puni zavisti psujući“, suprotstavljali onomu što je Pavao govorio o Isusu.

Gotovo sav se grad zgrnu čuti riječ Gospodnju, jer Pavao, apostoli, snažno su propovijedali, a Duh im je pomagao – rekao je Papa. Ali, kad su Židovi ugledali ono mnoštvo, puni zavisti suprotstavili su se Pavlovim riječima. S jedne je strane Gospodin, Duh Sveti koji daje da Crkva sve više raste, ali s druge je strane zli duh koji želi uništiti Crkvu. Uvijek je tako – primijetio je. Ide se naprijed, ali onda dolazi neprijatelj nastojeći uništiti. Rezultat je uvijek pozitivan, ali koliko napora, koliko boli, koliko mučeništva!

S jedne je strane riječ Božja koja pomaže rasti, a s druge progon. Čime se đavao služi kako bi uništio evanđeoski navještaj? – upitao je Sveti Otac te istaknuo –  Zavišću. Knjiga mudrosti to jasno kaže: „…đavlovom je zavišću došla smrt u svijet“ (Mudr 2, 24); zavist, ljubomora … Uvijek taj gorak osjećaj. Ti su ljudi vidjeli kako se propovijeda evanđelje i zbog toga su se ljutili. To je đavolska srdžba, srdžba koja uništava, to je srdžba onoga 'Raspni ga!', Isusove muke.

Crkva ide naprijed između Božje utjehe i progonā svijeta – istaknuo je Papa podsjećajući na riječi svetoga Augustina (usp. Sveti Augustin; De civitate Dei, XVIII, 51,2: PL 41,614). Duh Sveti uspostavlja sklad u Crkvi, a zli duh uništava. Sve do danas; uvijek postoji ta borba – napomenuo je te primijetio da je svjetovna moć oruđe te ljubomore. Svjetovna moć može biti dobra, ljudi mogu biti dobri, ali moć kao takva uvijek je opasna – primijetio je te istaknuo – Moć svijeta protiv Božje moći, iza svega toga, iza te moći uvijek je novac.

Budimo pozorni u propovijedanju evanđelja, da nikada ne padnemo u napast te se pouzdamo u svjetovnu moć i novac. Pouzdanje kršćana je Isus Krist, i Duh Sveti kojega je On poslao. Upravo je Duh Sveti kvasac, snaga po kojoj Crkva raste – rekao je na kraju papa Franjo te ponovno istaknuo – Da, Crkva ide naprijed, u miru, radosna; između Božje utjehe i progonā svijeta.

(Vatican News - aa)

09 svibnja 2020, 12:44
Čitajte sve >