Traži

2020.05.10 Messa Santa Marta

Papa molio za ujedinjenu Europu

U protekla dva dana bile su dvije obljetnice; 70. obljetnica Deklaracije Roberta Schumana koja je omogućila nastajanje Europske unije i obljetnica završetka rata. Molimo danas Gospodina za Europu da raste ujedinjena u jedinstvu bratstva koje daje da se razvijaju svi narodi u jedinstvu i različitosti – rekao je papa Franjo danas na misi u Domu svete Marte

Ivica Hadaš - Vatikan

Sveti Otac se u propovijedi usredotočio na molitvu, komentirajući evanđelje današnje liturgije u kojem Isus svojim učenicima kaže da će onaj koji vjeruje u njega, činiti djela koja On čini, te će i veća od njih činiti, jer On odlazi Ocu. Isus je istaknuo: „I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu“. Možemo reći da je taj odlomak iz Ivanova evanđelja objašnjenje kako pristupiti Ocu – rekao je Papa i napomenuo – Otac je uvijek bio prisutan u Isusovu životu i On je govorio da se Otac brine za nas i za svoja stvorenja. Kada su ga učenici tražili da ih nauči moliti, naučio ih je 'Oče naš'. Isus uvijek ide Ocu, a u tom je odlomku otvorio vrata svemogućnosti molitve, zato što je kazao: „Ja sam u Ocu; tražite i sve ću učiniti“.

To je povjerenje u Oca koji sve može učiniti i hrabrost u molitvi, jer za molitvu je potrebna ista hrabrost kao i za propovijedanje – rekao je Sveti Otac i podsjetio – Abraham je bio hrabar kada se s Bogom cjenkao; imao je hrabrosti boriti se u molitvi, jer moliti znači boriti se s Bogom. Moliti s malo hrabrosti je nedostatak poštovanja. Moliti znači s Isusom ići Ocu koji će nam sve dati. U molitvi je potrebna ista hrabrost i iskrenost kao i u propovijedanju.

Komentirajući prvo čitanje današnje liturgije iz Djela apostolskih u kojem se govori o sukobu u prvoj Crkvi, jer su kršćani grčkoga podrijetla već u ono vrijeme mrmljali, budući da njihove udovice i siročad nisu bili dobro zaštićeni, Papa je rekao da zapravo apostoli nisu imali dovoljno vremena za njih, te je istaknuo da je sveti Petar prosvijetljen Duhom Svetim uspostavio đakone; sedam muškaraca koji su se brinuli za potrebe tih osoba koje su se s pravom žalile. Donio je tu odluku da bi se apostoli mogli posvetiti molitvi i navještaju Božje riječi.

Zadaća je biskupa moliti i propovijedati snagom o kojoj smo čuli u evanđelju – rekao je papa Franjo i napomenuo – Biskup je prvi koji treba ići Ocu s povjerenjem, hrabro, izravno i iskreno, kako bi se borio za svoj narod. Prvi zadatak poglavara zajednice je molitva za zajednicu, zagovor Ocu da zaštiti narod. Kada narod vidi biskupa kako moli, uči moliti. Duh Sveti nas uči da je Bog onaj koji sve čini. Mi činimo malo, no On je onaj koji u Crkvi čini stvari i molitva je ta koja Crkvu vodi naprijed. Stoga biskupi moraju s molitvom ići dalje.

Neka đakoni sve to čine; proročka je Petrova odluka kojom je ljude zaštitio, riješio njihove probleme i potrebe, a biskupima je omogućio da se posvete molitvi i navještaju Božje riječi. Tužno je vidjeti dobre biskupe i ljude, no prezauzete. Molitva mora biti na prvom mjestu. No kada druge stvari oduzmu prostor molitvi, nešto ne funkcionira. Isus je rekao: „Idem Ocu i što god Oca zaištete u moje ime, učinit ću, da se Otac proslavi“. Tako Crkva s molitvom hrabro ide dalje, jer zna da bez toga pristupa Ocu ne može preživjeti – zaključio je Papa.

10 svibnja 2020, 12:14
Čitajte sve >