Traži

Papa molio za umjetnike i za milost kreativnosti

Na misi u Domu svete Marte papa Franjo je danas posebne misli posvetio umjetnicima te putu ljepote i kreativnosti koji mogu pomoći u ovom teškom trenutku pandemije. U propovijedi je potaknuo vjernike da mole za milost da se mogu uvijek vratiti na prvi poziv, na trenutak kada me Isus pogledao s ljubavlju i rekao mi: 'Slijedi me'

Molimo danas za umjetnike koji imaju sposobnost vrlo velike kreativnosti, kao i za put ljepote; oni nam pokazuju put kojim imamo ići. Neka nam Gospodin svima dade milost kreativnosti u ovom trenutku – rekao je Papa na početku mise. U propovijedi se osvrnuo na Evanđelje iz današnje liturgije, u kojemu Isus prekorava narod da ga, nakon umnažanja kruha i ribe, traži samo zato što se nasitio, te ga potiče da ne radi za hranu propadljivu, nego za onu koja ostaje za život vječni i koju će mu dati Sin Čovječji.

Mnoštvo je cijeli dan ostalo slušati Isusa, ne dosađujući se, ne umarajući se; bili su tamo, sretni – napomenuo je Papa. Kada su ga vidjeli kako ih je nahranio pomislili su da bi on bio dobar upravitelj koji bi sigurno bio sposoban osloboditi ih od vlasti Rimljana, te su ga htjeli učiniti kraljem. Ali, u tom su trenutku zaboravili zanos koji je Isusova riječ rađala u njihovu srcu.

Isus ih stoga podsjeća na prvi osjećaj, onaj koji su imali prije umnažanja kruha, kada su slušali riječ Božju. „Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja,“ – kao na početku, znakove riječi koje su ih oduševljavale, znakove ozdravljenja – „ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se“. A oni, nisu se opravdavali nego su bili ponizni – napomenuo je Papa – te su upitali što im je činiti kako bi radili djela Božja. „Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao“, odgovorio im je Isus.

To je slučaj u kojemu Isus ispravlja ponašanje ljudi, mnoštva, jer su se na pola puta udaljili od prvoga trenutka, od prve duhovne utjehe, te krenuli putom koji nije bio ispravan, bio je više svjetovni nego evanđeoski – istaknuo je Papa. To se događa i nama kada krenemo putom nasljedovanja Isusa, ali na pola puta izgubimo sjećanje na prvi zanos koji smo osjetili kada smo čuli Isusa kako nam govori.

Gospodin nas uvijek vraća na prvi susret, na prvi trenutak kada nas je pogledao, govorio nam i pobudio u nama volju da Ga nasljedujemo. To je milost koju trebamo moliti, jer ćemo u životu uvijek imati napasti da se udaljimo. Milost da se uvijek vratimo na prvi poziv, na prvi trenutak, kada me Isus pogledao s ljubavlju i rekao: 'To je tvoj put' – napomenuo je Papa te dodao kako ga se uvijek snažno doimlju riječi koje je Isus rekao nakon uskrsnuća: „Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!“. Galileja je bila mjesto prvoga susreta.

Svatko od nas ima vlastitu 'Galileju' u sebi, vlastiti trenutak kada nam se Isus približio i rekao nam: 'Slijedi me'. Ali, događa se da se udaljimo i tražimo druge vrijednosti, te gubimo svježinu prvoga poziva – rekao je papa Franjo te potaknuo da molimo Gospodina da nam dade milost kako bismo se uvijek vraćali na prvi trenutak kada smo susreli Isusa.

(Vatican News - aa)

27 travnja 2020, 13:14
Čitajte sve >