Traži

Papa molio za političare kako bi se zalagali za opće dobro

Na misi u Domu svete Marte papa Franjo je molio za političare, da u ovo vrijeme pandemije ostvare svoj poziv, koji je uzvišeni oblik ljubavi. U propovijedi je podsjetio da kršćanin treba obdržavati zapovijedi, ali i poslušno se prepustiti vodstvu Duha; to znači nanovo se roditi odozgor, ući u slobodu Duha

Nakon jučerašnje mise u rimskoj crkvi Duha Svetoga in Sassia, papa Franjo je danas nastavio s jutarnjim misama slavljenima u Domu svete Marte. Molimo danas za muškarce i žene koji imaju političko zvanje; politika je uzvišeni oblik ljubavi – istaknuo je na početku mise. Molimo za političke stranke u raznim zemljama, da u ovo vrijeme pandemije zajedno traže dobro zemlje, a ne dobro vlastite stranke.

U propovijedi se Papa najprije osvrnuo na evanđelje današnje liturgije (Iv 3, 1-8), u kojemu Isus kaže Nikodemu da „tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega“. Nikodem je bio farizej, ugledan Židov, koji je osjetio potrebu da ode Isusu. Išao je noću, jer se krivo gledalo one koji su išli razgovarati s Isusom – objasnio je Papa. Nisu svi farizeji bili loši – dodao je – Nikodem je bio pravedan farizej koji je osjećao nemir, jer je čitao proroke i znao je da su bili navijestili to što Isus čini.

„Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime“ – rekao je Nikodem i tu se zaustavio. Isus mu odgovori tajnovito, onako kako Nikodem nije očekivao: 'Tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega'. Nikodem se zbuni, ne razumije i doslovno protumači Isusov odgovor. Kako se može ponovno roditi netko tko je odrastao? – upitao je. Roditi se odozgor, roditi se od Duha; skok je koji Nikodem ne zna učiniti, jer Duh je nepredvidiv.

Zanimljiv je opis Duha koji daje Isus – primijetio je Papa. „Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha“, odnosno on je slobodan. Tko se prepusti vodstvu Duha poslušna je i slobodna osoba – napomenuo je papa Franjo te istaknuo – Biti kršćanin ne znači samo obdržavati zapovijedi; to treba činiti, ali ako se zaustaviš samo na tomu, nisi dobar kršćanin. Dobar je kršćanin onaj tko dopušta da Duh uđe u njega i da ga vodi tamo kamo on hoće.

Nanovo se roditi znači dopustiti da Duh uđe u mene i da me Duh vodi, a ne ja, i to sa slobodom Duha tako da nikada nećeš znati gdje ćeš završiti – rekao je Papa. Kršćanin se ne smije nikada zaustaviti samo na obdržavanju zapovijedi; treba ići dalje, prema tom ponovnom rođenju koje je rođenje u Duhu, a koje ti daje slobodu Duha.

To se dogodilo kršćanskoj zajednici iz prvoga čitanja, nakon što su se Ivan i Petar vratili s ispitivanja svećeničkih glavarā – rekao je Papa komentirajući prvo čitanje današnje liturgije, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 4, 23-31). Nakon što su izvijestili svoju braću o tomu što im je rečeno, njihova se zajednica prestrašila. I što su učinili? Molili su. Neka im Duh kaže što trebaju činiti.

„Gospodine, promotri prijetnje njihove“, one skupine svećenikā, „i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju“ – traže smjelost, hrabrost, da nemaju straha – „Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa“. Pred teškoćama, pred zatvorenim vratima, kada nisu znali kako ići dalje, otišli su Gospodinu i otvorili srce; došao je Duh i dao im ono što im je trebalo te su izišli hrabro navješćivati.

To znači nanovo se roditi; za to je potrebna molitva – objasnio je Papa te istaknuo – Molitva nam otvara vrata prema Duhu, i daje nam slobodu, smjelost, hrabrost Duha Svetoga. Neka nam Gospodin pomogne biti uvijek otvoreni Duhu, jer će nas On voditi naprijed u našem životu služenja Gospodinu – rekao je na kraju papa Franjo.

(Vatican News - aa)

 

20 travnja 2020, 13:30
Čitajte sve >