Traži

Papa molio za obitelji u teškoćama i za obraćenje lihvara

Na jutarnjoj misi u Domu svete Marte papa Franjo se danas posebno spomenuo obiteljī u teškoćama, u ovo vrijeme pandemije koronavirusa, koje su u još većim nevoljama zbog onih koji iskorištavaju ovu situaciju i njihove potrebe. U propovijedi je istaknuo da Isus moli za nas pred Ocem pokazujući svoje rane, cijenu našega spasenja, te da bismo trebali imati više pouzdanja u Isusove nego u svoje molitve

Na više se strana osjeća jedna od posljedica pandemije; brojne su obitelji u potrebi, gladne su, ali im, nažalost, pomaže skupina lihvarā. To je još jedna pandemija; društvena pandemija. Obitelji osobā koje imaju samo neki jednodnevni posao ili, nažalost, rade na crno, što ne smiju, i nemaju za hranu… i to s djecom. Onda im lihvari uzmu ono malo što imaju – rekao je Papa na početku mise te potaknuo – Molimo za te obitelji, za brojnu djecu tih obitelji, za dostojanstvo tih obitelji. Molimo i za lihvare, da Gospodin dotakne njihovo srce i da se obrate.

U propovijedi se Papa osvrnuo na prvo čitanje današnje liturgije, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 5, 27-32). U njemu se govori o Petru koji, pred prekoravanjem i prijetnjama velikog svećenika koji mu želi zabraniti poučavati narod u Isusovo ime, odgovara da se treba „većma pokoravati Bogu negoli ljudima“, te otvoreno, pred svima, obznanjuje uskrsnuće Isusa, spasitelja, kojega su vjerski poglavari smaknuli objesivši ga na drvo.

Petar ih hrabro, otvoreno okrivljuje za to. Netko se može pitati: Ma je li to onaj Petar koji je zanijekao Isusa? Onaj Petar koji se toliko bojao, koji je bio kukavica? Na kraju čak kaže: 'I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti (koji je s nama), kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju'. Koji je bio Petrov put kojim je došao do toga, do te hrabrosti, te otvorenosti, do toga da se izloži? – upitao je Papa te dodao – Mogao je pristati na kompromise te umiriti svećenike, reći im da će tiše govoriti, nikada ih javno optuživati i otići, samo neka ih ostave na miru.

Crkva je u povijesti mnogo puta morala to učiniti kako bi spasila Božji narod. Mnogo je puta to učinila i kako bi spasila sebe – ali ne svetu Crkvu – nego upravitelje. Kompromisi mogu biti dobri i loši. Međutim, Petar je hrabro rekao: 'Nema kompromisa. Vi ste krivi'.

U čemu je tajna, odakle ta snaga koju je imao Petar te došao do toga? – upitao je Papa i objasnio – Prije muke Isus je rekao apostolima: „Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu“. Trenutak je to kušnje: 'Bit ćete poput pšenice'. Petru pak kaže: „… ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera“. To je Petrova tajna – Isusova molitva. Isus moli za Petra, da ne malakše njegova vjera i da – kako kaže Isus – učvrsti svoju braću u vjeri.

To što je Isus učinio s Petrom, to čini sa svima nama – rekao  je Papa. Isus moli za nas; moli pred Ocem pokazujući svoje rane, cijenu našega spasenja. Naviknuti smo moliti Isusa neku milost, da nam pomogne; ali nismo naviknuti kontemplirati Isusa koji Ocu pokazuje rane, Isusa zagovornika, Isusa koji moli za nas. Petar je bio sposoban proći cijeli taj put od plašljivca do odvažnoga čovjeka, uz dar Duha Svetoga, zahvaljujući Isusovoj molitvi – napomenuo je papa Franjo te na kraju istaknuo – Isus je zagovornik; trebamo imati više pouzdanja u Isusove molitve, više nego u svoje vlastite.

(Vatican News - aa)

23 travnja 2020, 14:01
Čitajte sve >