Traži

Papa: U ispovijedi budimo jednostavni i konkretni

Danas slavimo svetu Katarinu Sijensku, naučiteljicu Crkve i zaštitnicu Europe. Molimo za Europu, za jedinstvo Europe i Europske unije, kako bismo svi napredovali kao braća – rekao je papa Franjo na misi u Domu svete Marte. U propovijedi Papa je komentirao prvo čitanje, iz Prve poslanice svetoga Ivana apostola, u kojem apostol kaže da je Bog svjetlo i ako kažemo da smo u zajedništvu s Njim, onda smo i u zajedništvu jedni s drugima, te nas Isusova krv čisti od svakoga grijeha. Tko kaže da nema grijeha, sam sebe vara, no ako prizna svoje grijehe, Bog mu oprašta i čisti ga od svake nepravde.

Ivica Hadaš - Vatikan

Apostol poziva na konkretnost i istinu – primijetio je Sveti Otac i dodao – kaže da ne možemo hoditi u svjetlu i biti u tami. Još je gore hoditi u sivilu, jer nas uvjerava da hodimo u svjetlu i time nas smiruje. Sivilo je veliki izdajnik. Suprotno od toga je konkretnost priznanja vlastitih grijeha. Istina je konkretna, laži su eterične, zato treba ispovjediti grijehe, ne na apstraktan način, nego na konkretan. Djeca ispovijedaju grijehe na jednostavan način; kažu konkretne stvari, jer imaju jednostavnost koju im je Bog darovao.

I mi moramo biti jednostavni i konkretni, te ponizno i sa sramom ispovijedati svoje konkretne grijehe – rekao je papa Franjo i istaknuo – Konkretnost se nalazi u poniznosti. Gospodin nam oprašta, samo trebamo grijesima dati pravo ime. Ako smo u ispovjedaonici apstraktni i općeniti, završit ćemo u tami. Važno je biti slobodan i reći Gospodinu stvari kakve jesu, imati mudrost konkretnosti, jer đavao želi da živimo u sivilu. Mlaki Gospodinu nisu dragi. Duhovni život je jednostavan, no mi ga zamrsimo nijansama. Molimo Gospodina za milost jednostavnosti, transparentnosti i slobode da možemo reći stvari kakve jesu i dobro upoznati tko smo pred Bogom.

U prvom čitanju apostol Ivan govori o mnogim suprotnostima između svjetla i tame, laži i istine, te grijeha i nevinosti – rekao je Papa i primijetio – No uvijek poziva na konkretnost i istinu, te nam kaže da ne možemo biti u zajedništvu s Isusom i hoditi u tami, jer On je svjetlo. Ili jedno ili drugo; još gore je sivilo, jer nas uvjerava da hodimo u svjetlu, da nismo u tami i time nas smiruje. Sivilo je veliki izdajnik, nije dosta samo reći da smo svi grešnici, kao da kažemo „dobar dan“, to ne smije biti običaj i društvena stvar, nego moramo istinski biti svjesni grijeha.

Grešnici smo zbog toga i toga, potrebna je konkretnost istine – rekao je Sveti Otac i nastavio – Istina je uvijek konkretna, a laži su eterične poput zraka, nikada ga ne možemo uzeti u ruku. Grijehe ne možemo ispovijedati na apstraktan način. Konkretno moramo reći da smo učinili to i to. Konkretnost je ono što nam daje da se ozbiljno osjećamo grešnici, a ne kao „grešnici u zraku“. Djeca ispovijedaju konkretne stvari, ponekad su i previše konkretna, jer doslovno kažu što su učinila.

I mi moramo biti konkretni, a konkretnost nas vodi prema poniznosti, jer poniznost je konkretna – rekao je papa Franjo i dodao – Apstraktna je stvar govoriti da smo svi grešnici. Moramo reći da smo grešnici zbog toga i toga. To nas vodi prema sramu i gledanju u Isusa, te molitvi da nam oprosti. Važno je da u svojoj nutrini pravim imenom nazovemo svoje grijehe, jer ako o svojim grijesima govorimo općenito kao da su negdje u zraku, završit ćemo u tami. Budimo kao djeca koja kažu ono što osjećaju i misle, jer još nisu naučili umjetnost govorenja o stvarima na pomalo zamotan način, tako da se razumije, ali se ne kaže. To je umjetnost odraslih koja je često loša.

Moramo biti slobodni reći stvari kakve jesu, imati tu mudrost konkretnosti, jer đavao želi da živimo mlaki i u sivilu; ni dobri ni zli, ni bijelo ni crno. Takav život i mlaki ljudi Gospodinu nisu dragi, nego traži konkretnost, te nam oprašta kada smo konkretni. Duhovni je život vrlo jednostavan, ako ga zamrsimo nijansama nećemo postići svrhu. Molimo Gospodina za milost jednostavnosti, da nam dade tu milost koju daje jednostavnima, to jest djeci i mladima koji govore i ne skrivaju ono što osjećaju. Govorimo transparento i ne živimo život koji nije ni jedno ni drugo. Molimo za milost kako bismo mogli govoriti te stvari i dobro upoznati tko smo pred Bogom – zaključio je Papa.

29 travnja 2020, 13:55
Čitajte sve >