Traži

Papa: Vjera je misionarska, ima otvorena vrata

Na misi u Domu svete Marte papa Franjo je danas posebno molio za one koji svojom službom prate žrtve pandemije. U propovijedi je istaknuo da je svaki kršćanin misionar; to ne znači provoditi prozelitizam, nego živjeti kao kršćani s vjerom otvorenih vrata; s vjerom koja je služenje

I danas, na blagdan svetoga Marka evanđelista, papa Franjo je u Domu svete Marte slavio misu na početku koje je svoje misli posebno posvetio onima koji pružaju pogrebne usluge. Molimo danas zajedno za osobe koje obavljaju pogrebne djelatnosti. Vrlo je bolno i žalosno ono što rade, i tako blizu osjećaju žalost ove pandemije. Molimo za njih – potaknuo je Papa.

U propovijedi je podsjetio da se u Crkvi danas slavi blagdan svetoga Marka, jednoga od četiri evanđelista, koji je – kako je rekao – bio vrlo blizu apostolu Petru. Markovo je Evanđelje prvo koje je napisano. Jednostavno je, jednostavnoga stila – primijetio je Papa. Odlomak iz današnje liturgije (Mk 16, 15-20) govori o uskrslom Isusu koji se ukazuje učenicima potičući ih da idu po svem svijetu propovijedati evanđelje svemu stvorenju, te najavljuje znakove koji će pratiti one koji uzvjeruju: u Njegovo će ime izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i, popiju li što smrtonosno, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro.

Nakon tih riječi Isus „bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu“. Ali, prije odlaska, kada se ukazao učenicima, poslao ih je naviještati evanđelje po svem svijetu. Vjera, ili je misionarska ili nije vjera – istaknuo je Papa. Vjera nije nešto samo za mene, kako bih ja rastao u vjeri; to je gnostička hereza. Vjera te uvijek vodi da iziđeš iz sebe. Vjeru treba prenositi, nuditi, posebno svjedočenjem. „Idite, neka ljudi vide kako živite“.

Katkada nedostaje misionarstva, jer u korijenu nedostaje uvjerenja – primijetio je Papa te dodao – Vjera nije samo neki podatak iz osobne iskaznice. Vjera te nužno vodi van, vodi te da ju daješ, jer vjeru treba prenositi. To ne znači samo biti misionari i ići u daleke zemlje; to je samo jedan dio misionarstva. To znači da ako imaš vjere moraš nužno izići iz sebe i „društveno“ pokazati vjeru. To pak ne znači provoditi prozelitizam, nego svjedočiti vjeru služenjem, živjeti kao kršćani. Prije bilo kakvoga govora kršćanin treba konkretno živjeti vjeru i prenositi ju, ali ne kako bi uvjerio nego kako bi pružio blago.

To je također poniznost o kojoj govori sveti Petar u prvom čitanju (1Pt 5, 5-14): „Predragi! Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost“. Koliko su puta u Crkvi, u povijesti, rođeni pokreti, skupine muškaraca ili ženā koji su htjeli uvjeriti u vjeru, obratiti… Pravi „prozelitisti“ – rekao je Papa te dodao – Kako su završili? U pokvarenosti.

Ali, kako mogu biti siguran da ću, izlazeći iz sebe, biti plodan u prijenosu vjere? Gospodin će biti s nama do kraja svijeta – napomenuo je Papa – On nas prati. U prijenosu vjere Gospodin je uvijek s nama. U prijenosu ideologije bit će „učitelji“, ali kada ja imam vjeru koju valja prenositi, Gospodin me prati. U prijenosu vjere nisam nikada sam – istaknuo je papa Franjo te na kraju upravio molitvu da nam Gospodin pomogne živjeti vjeru otvorenih vrata, transparentnu, koja će pomoći ljudima primiti poruku koja će ih spasiti.

(Vatican News - aa)

 

25 travnja 2020, 14:15
Čitajte sve >