Traži

Papa Franjo na misi u Domu svete Marte Papa Franjo na misi u Domu svete Marte 

Papa Franjo molio za sve preminule od koronavirusa

Papa Franjo je danas na misi u Domu svete Marte posebno molio za zdravstvene djelatnike koji su preminuli služeći bolesnima od koronavirusa. U propovijedi Papa je podsjetio da nam je Bog uvijek blizu, te da u ovom teškom trenutku traži od nas da budemo blizu jedni drugima.

Ivica Hadaš - Vatikan

Molimo za preminule koji su zbog koronavirusa izgubili život; na poseban način želio bih da molimo za zdravstvene radnike koji su preminuli ovih dana. Darovali su život služeći bolesnima – rekao je papa Franjo danas na misi u Domu svete Marte. Komentirajući evanđelje današnje liturgije, Papa je podsjetio da je naš Bog blizak svome narodu i u ovom teškom trenutku traži od nas da budemo blizu jedni drugima.

Tema današnjih liturgijskih čitanja je zakon – rekao je Sveti Otac i istaknuo – To je zakon koji Bog daje svojem narodu. Radi se o zakonu koji nam je Gospodin dao i koji je Isus ispunio do potpunog savršenstva. Način na koji Bog daje taj zakon posebno privlači pažnju. Mojsije kaže: „Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo?“

Gospodin daje zakon svojem narodu iskazujući mu blizinu – rekao je papa Franjo i napomenuo – To nisu zapovijedi nekog vladara koji može biti daleko ili nekog diktatora. To je blizina. Po objavi znamo da je to očinska blizina koja prati svoj narod, dajući mu dar zakona. To je Bog koji je blizu. „Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo?“

Naš Bog je Bog blizine, Bog koji je blizu, koji hodi sa svojim narodom – rekao je Papa i primijetio – Oblak i vatreni stup koji štiti narod, slika je iz pustinje koju opisuje Knjiga izlaska i znak da Bog hodi sa svojim narodom. Ne radi se o Bogu koji ostavlja pisane zapovijedi i kaže: „Idite dalje!“ Daje zapovijedi, vlastitim ih rukama piše na kamenu, daje ih Mojsiju, no ne ostavlja ih i odlazi, nego hodi s narodom i blizu mu je. „Koji narod ima Boga tako blizu?“ To je blizina. Naš Bog je Bog blizine.

Prvi čovjekov odgovor, na prvim stranicama Biblije, dva su ponašanja nedostatka blizine – rekao je Sveti Otac i nastavio – Naš je odgovor uvijek udaljavanje, udaljavamo se od Boga. On nam pokušava biti blizu, a mi se udaljavamo. Prve dvije stranice Biblije govore o tome. Skrivanje je prvo Adamovo i Evino ponašanje; sakrili su se od Božje blizine, bilo ih je sram jer su sagriješili. Grijeh nas tjera da se sakrijemo i ne želimo blizinu. To nas često vodi u razvijanje teologije o Bogu sucu, zbog toga se skrivamo i bojimo se. Na prijedlog Božje blizine, drugo je ponašanje ubiti, ubiti brata. „Nisam čuvar brata svoga“.

To su dva ponašanja koja brišu svaku blizinu – rekao je papa Franjo i dodao - Čovjek Božju blizinu odbacuje, želi biti gospodar odnosa, a blizina uvijek sa sobom nosi neku slabost. „Bog koji je blizu“ postao je slab; što je bliži, to više izgleda slabiji. Kada je došao živjeti s nama, postao je čovjek, jedan od nas; postao je slab i nosio slabost do najokrutnije smrti, smrti ubojica i najvećih grešnika. Blizina ponižava Boga. On se ponižava kako bi bio s nama, hodio s nama i pomagao nam.

„Bog koji je blizu“ govori nam o poniznosti – rekao je Papa i istaknuo – On nije veliki Bog; blizu je, u kući. To vidimo u Isusu, Bogu koji je postao čovjekom; bio nam je blizu sve do smrti. Bio je sa svojim učenicima; pratio ih je, poučavao i ispravljao s ljubavlju. Mislimo, na primjer, na Isusovu blizinu tjeskobnim učenicima na putu u Emaus; bojali su se, osjećali su se poraženi i On im se polako približio, kako bi im pomogao shvatiti poruku života i uskrsnuća.

Naš je Bog blizu i traži od nas da jedni drugima budemo blizu i da se ne udaljavamo međusobno – rekao je Sveti Otac i napomenuo – I u ovom trenutku krize zbog pandemije koju proživljavamo, ta blizina od nas traži da je još više očitujemo i pokazujemo. Možda se ne možemo fizički približiti zbog straha od zaraze, no u sebi možemo ponovo probuditi međusobnu blizinu: molitvom, pomaganjem i na mnogo načina blizine. Moramo biti blizu jedni drugima, jer naš Bog je blizu, želi nas pratiti u životu.

On je Bog blizine. Zato nismo izolirane osobe, nego smo blizu drugima, jer baština koju smo primili od Gospodina jest blizina, to jest gesta blizine. Molimo Gospodina za milost da budemo blizu jedni drugima, ne skrivajući se jedni od drugih, ne perući ruke, poput Kajina, od problema drugih. Budimo blizu! Potrebna je blizina! „Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo?“ – zaključio je papa Franjo.

18 ožujka 2020, 16:50
Čitajte sve >