Traži

Vatican News
Papa Franjo slavi misu u Domu svete Marte Papa Franjo slavi misu u Domu svete Marte  (Vatican Media)

Papa u Domu sv. Marte: Bez ljubavi Crkva ne ide naprijed

Tri su temeljne istine koje je na Posljednjoj večeri Isus ostavio Crkvi: euharistijom nas uči ljubavi, pranjem nogu nas uči služenju i time nam poručuje da sluga nikad nije veći od onoga tko ga šalje, naime, od svoga gospodara. I kao što su učenici te večeri učinili, i mi dopustimo da nas Isus gleda – istaknuo je papa Franjo za vrijeme mise slavljene u Domu svete Marte u Vatikanu

Luka Ilić i Alessandro Di Bussolo - Vatikan

Za vrijeme jutarnje mise u Domu svete Marte Sveti se Otac osvrnuo na današnje evanđelje u kojem nam Ivan donosi Isusove riječi nakon što je na Posljednjoj večeri učenicima oprao noge.

Isus je učitelj ljubavi – tim je riječima Papa opisao Gospodinovo postupanje na Posljednjoj večeri. Tad je Isus Crkvi ostavio u baštinu tri temeljna elementa: ljubav, euharistiju i služenje. To se očituje u današnjem evanđelju u kojem Ivan opisuje kako Isus svojim učenicima pere noge. Sveti je Otac napomenuo da Isus pritom čini dvije geste: jednu za učenike, a drugu za Crkvu koja će doći, geste koje, takoreći, predstavljaju temelj njezina nauka. Isus učenicima daje da jedu njegovo tijelo i piju njegovu krv, odnosno ustanovljuje euharistiju, a također im pere noge. Iz tih se gesta rađaju dvije zapovijedi – objasnio je papa Franjo – koje će Crkvi omogućiti da raste ukoliko smo vjerni.

Crkva bez ljubavi i služenja ne može preživjeti

Prva zapovijed ljubavi više nije samo „ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga“, već ide korak dalje: „ljubite bližnjega kao što sam ja vas ljubio“. To je ljubav bez granica – istaknuo je Sveti Otac i nastavio – Bez nje Crkva ne može ići naprijed, Crkva ne može disati i preživjeti. Bez ljubavi Crkva ne raste, postaje isprazna ustanova koja se svodi na privid i besplodne geste. Po svojim nam tjelesnim gestama Isus govori na koji bismo način trebali ljubiti, naime, do kraja – naglasio je papa Franjo.

Prva je, dakle, zapovijed: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio“, a potom slijedi druga nova zapovijed koja se rađa iz pranja nogu: služite jedni drugima – napomenuo je Papa. Perite noge jedni drugima, kao što sam ja vama noge prao. Dvije su nove zapovijedi, no tu je i Isusovo upozorenje: „Možete služiti, ali samo ako vas ja pošaljem. Niste veći od mene.“ Isus pojašnjava da sluga nije veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Riječ je o jednostavnoj i istinskoj poniznosti, a ne onoj lažnoj – istaknuo je Sveti Otac.

Sluga nije veći od gospodara

Trebali bismo biti svjesni da je Gospodin veći od svakog od nas i da smo mi sluge – rekao je papa Franjo i nastavio – Mi ne možemo nadići Isusa, ni iskorištavati ga jer On je gospodar, a ne mi. To je Gospodinova volja. On nam se daje kao hrana i piće te nam govori: ljubite jedni druge na ovaj način. Perući noge govori nam: služite jedni drugima na ovaj način, no budite pozorni: nijedan sluga nije veći od svoga gospodara koji ga je poslao. To su oštre riječi i geste, ali one su temelj Crkve. Ako idemo naprijed s ta tri elementa, tada nikad nećemo pogriješiti – napomenuo je Sveti Otac.

Dopustimo da Isusov pogled prodre u nas

Mučenici i mnogi sveci – nastavio je Papa – išli su naprijed sa sviješću da su sluge. Sveti je Otac podsjetio kako Isus potom učenicima daje novo upozorenje. „Ja znam koje izabrah! Ali – neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže“ (Iv 13,18). Iz tog je razloga papa Franjo pozvao da odvojimo nekoliko trenutaka tišine kako bismo Gospodinu dopustili da nas gleda.

Dopustimo da Isusov pogled prodre u nas – rekao je Sveti Otac i nastavio – Tad ćemo osjetiti mnoge stvari: osjetit ćemo ljubav ili možda nećemo osjetiti ništa… Možda ćemo se osjećati zarobljenima ili ćemo osjećati sram. No uvijek dopustimo da Isusov pogled prodre. To je onaj isti pogled s kojim je te večeri promatrao svoje učenike – kazao je papa Franjo i zaključio – Poput Petra na Tiberijadskom jezeru, govorimo Isusu: „Ti znaš sve. Znaš da te volim, znaš što je u mom srcu“. Ljubiti do samoga kraja, služenje te podložnost, odnosno Bog je onaj koji je najveći, a ja sam sluga, i nitko ga ne može nadići.

26 travnja 2018, 17:24
Čitajte sve >