Traži

COMECE: Pobačaj nikada neće biti temeljno pravo; EU ne može nametati ideološke stavove COMECE: Pobačaj nikada neće biti temeljno pravo; EU ne može nametati ideološke stavove 

COMECE: Pobačaj neće nikada biti temeljno pravo

Vijeće biskupskih konferencija Europske unije objavilo je priopćenje povodom glasanja u Europskom parlamentu, u Bruxellesu 11. travnja, o uključivanju prava na pobačaj u Povelju o temeljnim pravima Europske unije. Sama Povelja, stoji u dokumentu, "ne može uključivati prava koja nisu od svih priznata i koja izazivaju podjele"

Nakon objave Dignitas infinita, dokumenta Dikasterija za nauk vjere koji među povredama ljudskoga dostojanstva navodi pobačaj kao ozbiljnu praksu za osudu, biskupi iz cijele Europe ponovno ističu svoje 'ne' prekidu trudnoće koji "nikada neće moći biti temeljno pravo" i koji ide u suprotnom smjeru od stvarnoga promicanja žena i njihovih prava. Istaknuto je to u priopćenju Vijeća biskupskih konferencija Europske unije (COMECE), tijela koje okuplja biskupske konferencije Europske unije, naslovljenom „'Da' promicanju žene i prava na život, 'ne' pobačaju i ideološkom nametanju“, objavljenom uoči glasanja na plenarnom zasjedanju – koje je na programu 11. travnja – o uvrštenju prava na pobačaj u Povelju Europske unije o temeljnim pravima.

Rezolucija predstavljena u srpnju 2022. godine

Nakon uvrštavanja prava na pobačaj u francuski Ustav, na europskoj se razini ponovno otvorila rasprava o uvođenju prekida trudnoće među temeljna prava Europske unije. Rezolucija je već bila predstavljena 7. srpnja 2022. i izazvala je protivljenje nekih država članica, a sada su zastupnici Europskog parlamenta odlučili ponovno potaknuti taj prijedlog i sutra ponovno glasati.

Društvo u kojem biti majka nije ograničenje

U vidiku glasanja čelnici Vijeća biskupskih konferencija Europske unije obraćaju se članovima Europskoga parlamenta i europskim građanima te prije svega ponovno ističu kako promicanje žena i njihovih prava nije povezano s promicanjem pobačaja. Radimo za Europu u kojoj žene mogu živjeti svoje majčinstvo slobodno i kao dar za sebe i za društvo, i u kojoj biti majka nije ni na koji način ograničenje za njihov osobni, društveni i profesionalni život – napominju biskupi.

Pravo na život

Pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo – stoji u priopćenju. Pravo na život temeljni je stup svih drugih ljudskih prava, a posebice prava na život najranjivijih, slabih i bespomoćnih ljudi, kao što su nerođeno dijete u majčinoj utrobi, migranti, starije osobe, osobe s invaliditetom i bolesnici. Biskupi pritom navode misao Crkve koja je oduvijek dosljedno naučavala da je zaštita nerođenog života usko povezana sa zaštitom svakog drugog ljudskog prava. To uključuje uvjerenje da je ljudsko biće uvijek sveto i nepovredivo, u svakoj situaciji i na svakom stupnju razvoja.

'Ne' ideološkim nametanjima o ljudskoj osobi

Na kraju dokumenta citira se deklaracija Dignitas infinita o ljudskom dostojanstvu: „Ljudsko je biće samo po sebi cilj, a nikada sredstvo za rješavanje drugih problema. Ako nestane to uvjerenje, nestaju također čvrsti i trajni temelji za zaštitu ljudskih prava koja bi uvijek bila žrtvom prolaznih hirova moćnika". Biskupske konferencije Europske unije stoga traže od Europske unije da poštuje različite kulture i tradicije država članica i njihove nacionalne nadležnosti; ne može se, naime, nametati drugima, unutar i izvan granica, ideološka stajališta o ljudskoj osobi, o spolnosti i rodu, o braku i obitelji itd. – istaknuto je u priopćenju.

Poštovanje različitosti kultura i tradicija

Povelja o temeljnim pravima Europske unije ne može uključivati ​​prava koja nisu od svih priznata i koja izazivaju podjele – stoji nadalje u priopćenju. Ne postoji priznato pravo na pobačaj u europskom ili međunarodnom pravu, a način na koji se ta tema tretira u ustavima i zakonima država članica znatno se razlikuje.  Štoviše, sama Povelja u preambuli traži poštovanje raznolikosti kulturā i tradicijā naroda Europe, kao i ustavnih tradicija i međunarodnih obveza zajedničkih državama članicama.

Priopćenje je potpisao Stalni odbor Vijeća biskupskih konferencija Europske unije: predsjednik Mariano Crociata, biskup Latine (Italija); prvi dopredsjednik Antoine Hérouard, nadbiskup Dijona (Francuska); te dopredsjednici Nuno Brás da Silva Martins, biskup Funchala (Portugal), Czeslaw Kozon, biskup Kopenhagena (Skandinavija), Rimantas Norvila, biskup Vilkaviškisa (Litva).

(Vatican News - aa)

11 travnja 2024, 00:20