Traži

ʺIsus umire na križuʺ djelo slikarice Ane Guberine ʺIsus umire na križuʺ djelo slikarice Ane Guberine 

Otvorena izložba ʺMetamorfozeʺ akademske slikarice Ane Guberine

Akademska slikarica Ana Guberina otvorila je 11. svibnja, u Muzeju Prigorja u Sesvetama u Zagrebu, u Galeriji Kurija, samostalnu izložbu ʺMetamorfozeʺ koja će biti otvorena do 31. svibnja 2023.

Marito Mihovil Letica

U okrilju udžbenika katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola, naslovljenoga ″Životu ususret″, nalaze se, uz brojna značajna umjetnička ostvarenja iz europske povijesti slikarstva, reprodukcije djelâ troje suvremenih hrvatskih akademskih slikara: ″Dođite k meni svi izmoreni i opterećeni″ pokojnoga Đure Sedera, ″Gospa od Milosti″ Josipa Botterija Dinija i ″Eloi, Eloi, Lama Sabachthani″ Ane Guberine. Izdavači vjeronaučnoga udžbenika su Hrvatska biskupska konferencija i Nacionalni katehetski ured, a nakladnik je Kršćanska sadašnjost.

Akademska slikarica Ana Guberina otvorila je prije nekoliko dana, 11. svibnja 2023., u Muzeju Prigorja u Sesvetama, u Galeriji Kurija, samostalnu izložbu ʺMetamorfozeʺ. Tom se prigodom okupljenima obratila povjesničarka umjetnosti Sanda Stanaćev Bajzek, autorica popratnoga kataloga, a nakon nje publiku je pozdravila slikarica Guberina.

Njezin je prepoznatljiv izraz svojevrsno ʺakciono slikarstvoʺ (ʺaction paintingʺ), kojim je satkan prostrani kozmos usredišten u Isusu Kristu. Na autoričino sakralno slikarstvo snažno je i trajno utjecao svećenik isusovac Pierre Teilhard de Chardin, teolog, filozof i prirodoslovac. Njegova ʺtočka Omegaʺ, kako ju je nazvao, jest punina univerzalnoga kozmičkoga Krista, gdje će, kako čitamo u ʺPrvoj poslanici Korinćanimaʺ, ʺbiti Bog sve u svemuʺ (1 Kor 15,28). Slikarica Guberina vjeruje da se kršćanska antropologija i kozmologija dohvaćaju otkupljenoga čovjeka jedino u kristocentričnome svemiru.

U ciklusu ʺMetamorfozeʺ susreću se i dijalektički sprežu nefiguralno i figuralno slikarstvo, apstraktni i konkretni likovni tekst, amorfnost i obilježenost formom, simbolika kvadratâ i drugih četvorina kojima se suprotstavljaju krugovi, dijalektika intimizma i univerzalizma, vitalističkog i simboličkog, ljudskog i Božjeg, tvarnog i duhovnog, vremenitog i vječnog…

Jedno od izloženih umjetničkih djela koje možete pogledati u sklopu izložbe ʺMetamorfozaʺ
Jedno od izloženih umjetničkih djela koje možete pogledati u sklopu izložbe ʺMetamorfozaʺ

U svemu tome nema sumnje da najveća metamorfoza jest prijelaz iz nepostojanja u postojanje, iz smrti u život, pri čemu neživo i podložno propadanju postaje prodahnuto životonosnom i besmrtnom dušom kao formom tijela – a to se dogodilo u činu Isusova uskrsnuća. Uskrsnuće je radikalna preobrazba i pretvorba u kojoj Bog čovjeku daruje nova svojstva u metamorfozi uskrsnuća, gdje uskrsnuće tijela natkriljuje sve metamorfoze.

Ana Guberina, bivajući vrsnom koloristicom, iskazuje se ponajvećma slikaricom Božjega, metafizičkoga svjetla, pri čemu boja bačena u gesti akcionoga slikarstva tvori kinetičke međusobno isprepletene prelete linija, koje obavijaju pikturalne mikrofragmente nanesene kistom, formirajući dinamičke strukture raznolike morfologije i širokih izražajnih registara: od rasplamsanih jarkih boja do istančanih kromatskih redukcija, od jasne prikazivačke figuralnosti do naslutive iskazivačke nefiguralnosti ili apstraktnosti.

Na izložbi je postavljeno 28 slika velikoga formata, akrila na platnu, pri čemu je najveći broj djela naslovljen ʺMetamorfozaʺ s pripadnim rimskim brojevima. Uz njih središnje mjesto zauzimaju slike ʺOtajstvo Euharistijeʺ, ʺIsus umire na križuʺ, ʺBože moj, Bože moj, Zašto si me ostavio?ʺ i ʺUskrsnućeʺ.

Izložba ʺMetamorfozeʺ akademske slikarice Ane Guberine u Muzeju Prigorja u Sesvetama, Kelekova 2, otvorena je do 31. svibnja. Posjetiteljima nudi prvorazredni umjetnički i duhovni doživljaj.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga
14 svibnja 2023, 11:40