Traži

Svetkovina Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja

Ti kažeš: Ja jesam kralj

vlč. Vinko Cvijin

Poštovani slušatelji, slavimo danas svetkovinu Krista, kralja svega stvorenja. Kad promišljamo o instituciji kralja, uvijek pred sobom imamo sliku nekog velikog dostojanstva, protokolarnih prijema, bogatstva, bezbrižnosti, sigurnosti, visokih dvoraca s prekrasnim okolišem, puno različitih sluga i sluškinja, otmjena odijela, skupocjeni namještaj itd… Prvo čitanje iz knjige proroka Danijela opisuje nam jednu takvu veličanstvenu viziju: Sina čovječjeg u kraljevskom dostojanstvu. Kraljevstvo koje je vječno, uzvišeno i kojemu služe svi narodi, plemena i jezici. I sveti Ivan apostol vidi u Kristu kralja koji vlada svim kraljevima zemaljskim. Vidi Krista kralja koji toliko ljubi narod svoj, da ga je spasio svojom krvlju i podijelio s njim svoje kraljevstvo i svećeničko dostojanstvo.

A opet… U evanđelju vidimo našega kralja kako stoji pred običnim upraviteljem, svezan, ponižen, bez izvanjskog sjaja i bez odbrane. Nema ni sličnosti s onom veličanstvenom slikom u prvom čitanju. Zanimljivo je kako Isus na Pilatova direktna pitanja odgovara svojim pitanjem. Treba li braćo i sestre Isus bilo kome od nas što dokazivati? Tko tu od koga očekuje odgovor i tko je u ovoj situaciji zaista svezan? Isus ili Pilat?

Sloboda o kojoj je Isus govorio jest sloboda od grijeha. Sloboda od navezanosti na zemaljske stvari. Sloboda ljubiti svakog čovjeka, bez obzira na nacionalnu pripadnost ili stalež. Sloboda koja se jedino ogleda u dobroti, opraštanju, poniznosti i istini. Sloboda koju Pilat i mnogi od nas nisu osjetili. To je Kraljevstvo Božje. To je Isus došao navijestiti čovjeku. Zbog toga je bio razapet.

Mi ljudi ne razumijemo takvu vlast. Tko je tu prvi i najvažniji? Onaj koji je posljednji?! Onaj koji je svakom sluga? Ma nemoguće! Termin vlasti, zapravo je istovjetan s terminom odgovornosti. Ako smo mi Božja djeca, bića koja je on stvorio, onda je on i odgovoran za nas. Možda bi dobro bilo pokušati provesti postulate Kristovog kraljevstva u našoj svakodnevici, čisto da vidimo kakav utjecaj imaju na naše živote. Nitko nas ne prisiljava na to braćo i sestre. Radi sebe pokušajmo biti kršćani.

Dok promatramo zemaljske kraljeve na naslovnicama svjetskih magazina i Internet portala, koje predstavljaju prijestolja moderne tekovine, promotrimo i našega kralja na njegovom prijestolju – KRIŽU. Razapetiji ne može biti, a opet ni slobodniji. S toga prijestolja nam i svoju majku poklanja.

Tko je god od istine, sluša moj glas, kaže Isus Pilatu. Pa eto, tko ima uši, neka čuje. Amen!

Ovdje možete poslušati zvučni zapis razmišljanja
20 studenoga 2021, 13:17