Traži

Patrick J. Deneen: ″Zašto liberalizam nije uspio″

″Zašto liberalizam nije uspio″, naslov je knjige koja je 2020. objavljena u okrilju nakladne kuće Verbum. Autor je Patrick J. Deneen, konzervativno usmjereni profesor političkih znanosti s katoličkoga sveučilišta Notre Dame u Indijani

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Poželjno je na početku reći da pojam ″liberalizam″ dolazi od latinskoga ″liberalis″ i znači ″slobodarski″. Posrijedi je svojevrsna politička filozofija i ideologija koja slobodu vidi najvišom političkom vrijednošću. U modernome smislu pojma, liberalizam se pojavio u 17. stoljeću u Engleskoj i Nizozemskoj kao politički program koji smjera suprotstaviti se samovoljnoj i neograničenoj vlasti kralja nad podanicima. Dotičnomu se političkom programu teorijska podloga može pronaći u djelima engleskoga empirističkog filozofa Johna Lockea, koji je polazio od pretpostavke da su svi ljudi po prirodi jednaki i slobodni. Stoga je smatrao kako je vlast opravdana samo u mjeri i obliku u kojima su pojedinci na nju pristali, čime se trebalo omogućiti da neometano razvijaju vlastite potencijale i životne planove, ali samo ukoliko time ne ugrožavaju jednako pravo i drugim pojedincima. Državna vlast, tvrdio je Locke, ima biti ograničena zakonima koje donosi demokratski izabrani parlament.

Sve rečeno može se doimati smislenim, razložnim i prihvatljivim. To većma što politički liberalizam, ako je ispravno shvaćen i življen, ne mora biti u suprotnosti s kršćanskim vrijednostima. Poželjno je na simboličkoj razini prisjetiti se male ali moćne Dubrovačke Republike na čijem su se brodovlju vijorile dvije zastave: jedna s likom svetoga Vlaha i druga s natpisom ″Libertas″. Ali treba istaknuti da ne bismo smjeli poistovjetiti dubrovački slobodarski republikanizam i novovjekovni politički liberalizam nastao u Engleskoj i Nizozemskoj.

″Zašto liberalizam nije uspio″, naslov je knjige koja je 2020. objavljena u okrilju nakladne kuće Verbum. Autor je Patrick J. Deneen, konzervativno usmjereni profesor političkih znanosti s katoličkoga sveučilišta Notre Dame u Indijani. Knjiga je nastala uoči američkih predsjedničkih izbora 2016. godine i ukazuje na krizu liberalizma koja se očituje u stalnom slabljenju obitelji, društvene zajednice, religijskih normi i institucija te u rastućem nepovjerenju, otuđenju i neprijateljstvu među ljudima. Na njezinu ovitku čitamo:

″Od tri dominantne ideologije koje su obilježile dvadeseto stoljeće – fašizam, komunizam i liberalizam – preživjela je samo ova posljednja. Upravo je ta činjenica stvorila ozračje u kojem su liberalizam njegovi poklonici prestali doživljavati kao ideologiju, doživljavaju ga više kao prirodno krajnje stanje društvenog i političkog razvoja.″

Patrick Deneen u ovoj lucidnoj i provokativnoj knjizi dokazuje da liberalizam nije uspio – upravo stoga što je trijumfirao. Dok na sav glas govori o jednakim pravima i slobodama, liberalizam istodobno donosi sve izraženiju materijalnu nejednakost i neravnopravnost. Deneen argumentirano i oštro upozorava na činjenicu da ta proturječja, kao i centripetalne sile koje danas djeluju na našu političku kulturu, nisu površinski i lako otklonjivi nedostatci, nego bitna unutarnja obilježja sustava čiji uspjeh generira vlastiti neuspjeh.

Objašnjavajući da se stanje duhovne i moralne krize današnjice ne će razriješiti, kako to neki naivno smatraju, još većim jačanjem liberalizma, kao što ne će pomoći ni nostalgični povratak u ″predliberalnu″ prošlost – Patrick Deneen u ovoj izvrsnoj knjizi ocrtava smjernice za autentičnu osobnu slobodu čovjeka i napredak društva u cjelini.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga
26 rujna 2021, 11:30