Traži

Naslovnica zbornika Naslovnica zbornika 

Zbornik Teologija pred izazovima: Identitet-migracije-sveučilište

Hrvatska sekcija Europskoga društva za katoličku teologiju predstavlja se svekolikoj javnosti, teološkoj i svjetovnoj, novim, drugim po redu zbornikom teoloških radova, naslovljenim ″Teologija pred izazovima: Identitet – migracije – sveučilište″. Sunakladnik je Kršćanska sadašnjost, a Zbornik je objelodanjen 2021. u Zagrebu. Urednici su izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač i doc. dr. sc. Denis Barić

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Drugi vatikanski sabor u pastoralnoj konstituciji ″Gaudium et spes″ ili ″Radost i nada″, gdje je riječ o Crkvi u suvremenome svijetu, poziva cijelu Crkvu ″da u svako vrijeme ispituje znakove vremena i tumači ih u svjetlu evanđelja tako da uzmogne odgovoriti na vječna pitanja o smislu sadašnjeg i budućeg života te o njihovu međusobnom odnosu, i to na način kako odgovara svakom pojedinom naraštaju. Stoga je potrebno spoznati i razumjeti svijet u kojem živimo, njegova očekivanja, težnje i često dramatičan značaj″ (br. 4). Na ispitivanje znakova vremena posebno je Drugi vatikanski sabor pozvao teologe.

Hrvatska sekcija Europskoga društva za katoličku teologiju predstavlja se svekolikoj javnosti, teološkoj i svjetovnoj, novim, drugim po redu zbornikom teoloških radova, naslovljenim ″Teologija pred izazovima: Identitet – migracije – sveučilište″. Sunakladnik je Kršćanska sadašnjost, a Zbornik je objelodanjen 2021. u Zagrebu. Urednici su izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač i doc. dr. sc. Denis Barić.

U predgovoru prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju, predočava njezino djelovanje i višestruke plodove, istaknuvši prije toga da ″Zbornik donosi jedanaest teoloških i srodnih radova koji su prethodno pod istim ili sličnim naslovom predstavljeni u obliku predavanja na teološkim kolokvijima tijekom tri uzastopne godine što ih je programski i organizacijski osmislila i realizirala Hrvatska sekcija″. Autori radova objedinjenih Zbornikom ugledni su teolozi i filozofi, doktori znanosti, sveučilišni profesori ili docenti. Recenzenti Zbornika su teolog iz Splita prof. dr. sc. Nediljko Ante Ančić i slovenska teologinja doc. dr. sc. Mateja Pevec Rozman, predsjednica slovenske Sekcije.

Prvi dio Zbornika nosi naslov ″Identitet i poslanje teologa danas″. Ana s. Thea Filipović priložila je članak o izazovu i značenju javne teologije, rad Branka Murića naslovljen je ″Promišljanja o teologovu identitetu danas kroz prizmu ′biti čovjek Crkve′″, a Ivan Dodlek autor je članka ″Teolog: ′homo sapiens′″.

″Teološki izazovi izbjegličke krize i migracijskih tokova″ naslov je drugoga dijela Zbornika. Tonči Matulić napisao je članak ″Stranac, izbjeglica i drugi u biblijsko-teološkoj perspektivi: između odbacivanja i gostoprimstva″, Mislav Kutleša predočuje rad ″Ratne izbjeglice i ekonomski migranti s moralno-etičkog gledišta″, Juro Zečević Božić piše o kršćanima na Bliskom istoku, njihovoj povijesti, današnjemu stanju i budućnosti, a Tomislav Kovač razmatra izbjegličku krizu i strah od islamizacije Europe.

Treći dio naznačen je naslovom ″′Veritatis gaudium′: Značenje, izazovi, perspektive″. Stipe Kutleša priložio je članak ″Jedno filozofsko razumijevanje zadaće teologije u suvremenom društvu″, Ivan Šarčević razmatra o mjestu i ulozi teologije u Crkvi i društvu u svjetlu konstitucije ″Veritatis gaudium″, a Jakov Rađa razlaže temeljne kriterije za obnovu crkvenih studija na temelju rečene konstitucije. Zbornik se zaključuje člankom ″Apostolska konstitucija ′Veritatis gaudium′ u svjetlu kanonskog prava″.

Naposljetku treba reći da zbornik ″Teologija pred izazovima: Identitet – migracije – sveučilište″ obuhvaća radove koji iz različitih i međusobno nadopunjujućih aspekata ocrtavaju suvremene koncepcije teologije i nude odgovore na brojne aktualne znakove vremena. Stoga Zbornik zavrjeđuje pohvalu i preporuku teološkoj i svjetovnoj čitateljskoj publici.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga
29 kolovoza 2021, 12:28