Traži

Razmišljanje o misnim čitanjima 22. nedjelje liturgijske godine

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske

Vlč. Norbert Ivan Koprivec

Izraelova vjera očituje se u trajnoj vjernosti i potpunom održavanju Božjeg zakona. Mojsije poziva narod da sluša Boga i vrši njegove zapovijedi! Slijed riječi: Poslušaj, vrši, da bi poživio, predstavlja tri aspekta vjernika. Vjera se rađa iz slušanja Božje riječi, ali slušanje postaje stvarno i djelatno samo ako se pretvori u djelovanje. Iz ovoga se poslije rađa i prava mudrost. Poslanica apostola Jakova također poziva čovjeka da bude vršitelj, a ne samo slušatelj Božje riječi. Božja riječ je istina i izvor života. Potrebno je prihvatiti Božju riječ i s poniznošću je vršiti.

U evanđelju možemo primijetiti suprotnosti: s jedne strane je Isus i njegovi učenici, a s druge strane su pismoznanci i farizeji. Evanđelje nam želi pokazati kakav treba biti Isusov učenik. Njegovo srce mora biti ispunjeno Bogom, u svome obnovljenom srcu treba pronalaziti dobre stvari ne opterećivati se onim što dolazi izvana, odnosno od ljudi. Isusov učenik nije rob ljudskih predaja i propisa, ne „ovisi“ o njima. Kršćanin povezuje svoj život uz Božje propise i zapovijedi, oblikuje se „jedinom „ zapovijeđu. Isusov učenik časti Boga srcem, čitavim svojim bićem i ne zaustavlja se na čašćenju Boga „samo usnama!“

Pred ljudima se možemo pretvarati, biti lažni ali ne i pred Bogom. Ne smijemo se pretvarati u ono što nismo. Moramo biti ono što jesmo izvana i iznutra. Potrebna je promjena i obraćenje vlastitog srca. Potrebno je dopustiti Gospodinu da (o)čisti svaki dio našeg srca. Čistoća srca temeljni je zahtjev svakog duhovnog rasta i zajedništva s Bogom. U psalmu molimo: „Čisto srce stvori mi Bože“!

Čovjek se ne može osjećati čistim ako iznutra nije čist. Isus govori: „Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.« Srce je sjedište svega dobroga, a nažalost i svega lošega. Isus hvali one koji su čista srca: Blago čistima srcem, oni će Boga gledati.“ Dakle, briga za čisto srce je glavna naša zadaća.

I danas ljudi mogu upasti u opasnost da umjesto istinskog obraćenje srca obraćaju pozornost raznim vanjskim oblicima pobožnosti kojima pokrivaju nutarnju prazninu.

Mnogi vjernici drže do u tančine razne vjerske propise o nemrsu, o postu, o nedjeljnoj obvezi i još mnoga toga a da se nisu istinski obratili i da im je srce prazno.

I nama bi prorok Izaija mogao progovoriti. «Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske.»

Najvažnije je ono unutarnje: srce, savjest. Promjena se događa ako vjernik živi od Isusove riječi. Važno je biti otvoren za Boga, imati povjerenja u nj, iskrena ga srca tražiti i svoj život stalno usklađivati s njegovom svetom voljom.

U slici srca gledamo čovjekovu nutrinu, vidimo kakav je čovjek. Predati srce Bogu znači potpuno se predati Bogu. Zato je potrebno imati čisto srce. Današnja Božja riječ nas poziva da budemo Gospodinovi. Da budemo iskreni, čistoga srca te da naša vanjsko držanje budu u skladu s našim unutarnjim. AMEN!

Ovdje možete poslušati zvučni zapis razmišljanja
28 kolovoza 2021, 16:46