Traži

Knjiga "Samo jedna Crkva" Knjiga "Samo jedna Crkva" 

Osvrt o knjizi "Samo jedna Crkva"

Marito Mihovil Letica donosi osvrt o novoj knjizi u izdanju Kršćanske sadašnjosti "Samo jedna Crkva"; koja objedinjuje tekstove pape Franje i pape emeritusa Benedikta XVI.

Marito Mihovil Letica - Zagreb 

Kada je riječ o Crkvi i njezinoj tradiciji, hodu kroz stoljeća i tisućljeća povijesti, pri čemu je povijest ujedno i povijest spasenja, potrebno je istaknuti da se tradicija – premda je vrijednosno ukorijenjena u plodnom i životodajnom humusu prošlosti – usmjerava prema budućnosti, razgranava i ozelenjuje u neprekinutom rastu i razvoju, u revitalizirajućem obnavljanju koje ima donijeti mnoštvo dobrih plodova.

O čovjeku kršćaninu i njegovoj vjeri u tradiciji i kontinuitetu crkvenoga učiteljstva na osobit način govori knjiga ″Samo jedna Crkva″, koja je u okrilju Kršćanske sadašnjosti objelodanjena u proljeće 2021. Autori su papa Franjo i papa u miru Benedikt XVI. U predgovoru se kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svete Stolice, spominje svečanoga govora na otvaranju Drugoga vatikanskog koncila, kada je sveti papa Ivan XXIII. uz ostalo izjavio: ″Jedno je, naime, polog vjere, to jest istine koje su sadržane u našem časnom nauku, a drugo je način na koji su one naviještane, ali uvijek u istom smislu i istom značenju.″ Nakon Ivana XXIII. često se spominje dalekosežni pojam ″aggionarmento″, ′podanašnjenje′ ili ′posuvremenjenje′ svevremenih istina kršćanske vjere. Na ovitku knjige ″Samo jedna Crkva″ čitamo:

″′Novost u kontinuitetu′: riječi koje je Benedikt XVI. uporabio da bi definirao doprinos Drugoga vatikanskog koncila životu Crkve, mogu se primijeniti na djelovanje svih papa u odnosu na djelovanje njihovih prethodnika. Kada je riječ o papi Franji, novost i kontinuitet imaju jedinstveno obilježje: nazočnost pape u miru uz njegova nasljednika. Ovih godina vjernici su mogli zamijetiti ne samo posebnosti teoloških i pastoralnih stilova u tumačenju istoga učiteljstva nego i duboko zajedništvo u odanosti između dvojice papa.″

Kardinal Pietro Parolin napisao je u predgovoru da je ova knjiga ″′početnica kršćanstva′ za reorijentaciju glede vjere, Crkve, obitelji, molitve, istine i pravednosti, milosrđa i ljubavi″. K tome je citirao riječi pape Franje izgovorene na zatvaranju Sinode za obitelj 2015., kojom prigodom je Papa podsjetio na to da ″istinski branitelji nauka nisu oni koji brane slovo, nego duh; ne ideje, nego čovjeka; ne formule, nego besplatnost Božje ljubavi i Božjeg oproštenja″. Papa Franjo pritom ponavlja ″divne riječi″ pape Pavla VI. koji reče da ″svaki naš grijeh ili bijeg od Boga raspiruje u njemu plamen snažnije ljubavi, želju da nas ponovno ima i iznova ubaci u svoj plan spasenja. […] Bog se, u Kristu, otkriva kao beskonačno dobar.″

Na Pavla VI. skladno se nadovezuje Benedikt XVI. koji nas ohrabruje da se ne bojimo težiti Božjim visinama i ne bojmo se ″da će Bog tražiti puno od nas, nego se prepustimo da nas u svim svakidašnjim djelima vodi njegova riječ, makar se osjećali siromašnima, nedostojnima, grješnicima: on će nas preobraziti po svojoj ljubavi″.

Knjiga ″Samo jedna Crkva″ obaseže nešto više od 200 stranica i sastoji se od pet dijelova: ″Vjera″, ″Crkva″, ″Molitva″, ″Obitelj″ te ″Istina i pravednost, milosrđe i ljubav″. Svi sabrani odlomci njome obuhvaćeni dolaze (s minimalnim redaktorskim prilagodbama) iz ″kateheza srijedom″, tekstova koje Sveti Otac izgovara tijekom opće audijencije. Knjiga zbog svega rečenog zavrjeđuje zdušnu pohvalu i otvorenu preporuku čitateljskoj publici.

Ovdje možete poslušati zvučni zapis priloga
24 srpnja 2021, 10:32