Traži

Laudato si' - vrijeme stvorenoga Laudato si' - vrijeme stvorenoga 

O međunarodnoj znanstveno-stručnoj konfereniji "Laudato si' - prema klimatskoj i društvenoj pravdi"

U povodu šeste obljetnice objavljivanja enciklike ″Laudato si′″ održana je 4. i 5. lipnja na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu međunarodna znanstveno-stručna konferencija naslovljena ″Laudato si′ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi″. Organizator je Hrvatsko katoličko sveučilište, a suorganizatori su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Franjevački institut za kulturu mira, Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Papa Franjo objavio je 24. svibnja 2015. dokument ″Laudato si′″, kojemu je određenje, bivajući sastavnim dijelom naslova, ″Enciklika o brizi za zajednički dom″. Naslov je inspiriran zazivom svetoga Franje Asiškoga ″Laudato si′, mi′ Signore″ (″Hvaljen budi, moj Gospodine″).

Možemo reći da je sveti Franjo Asiški još za života postao i do danas ostao simbolom univerzalnoga suosjećanja; suvremenim terminima rečeno: ekološke svijesti i bioetičkoga senzibiliteta prema cjelokupnoj prirodi. Naučavao je da svim Božjim stvorenjima u svijetu odnosno svemiru imamo pristupiti jednakim obzirom: ljudskim i izvanljudskim živim bićima, također i neživoj prirodi. Takvo stajalište i pristup stvorenomu svijetu danas običavamo označavati sintagmom ″cjelovita ekologija″.

Treba napomenuti da papa Franjo nije prvi poglavar Katoličke Crkve koji govori o ekologiji. Već sveti Ivan XXIII. u enciklici ʺPacem in terrisʺ (″Mir na zemlji″) upozorava na rastuću opasnost za svijet i njegov opstanak. A sintagmu ʺekološko obraćenjeʺ prvi je izrekao sveti Ivan Pavao II.

U povodu šeste obljetnice objavljivanja enciklike ″Laudato si′″ održana je 4. i 5. lipnja na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu međunarodna znanstveno-stručna konferencija naslovljena ″Laudato si′ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi″. Organizator je Hrvatsko katoličko sveučilište, a suorganizatori su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Franjevački institut za kulturu mira, Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež.

Cilj konferencije bio je iznijeti neke konkretne upute koje se odnose na brigu za naš zajednički dom. Svima kao upozorenje treba odzvanjati pitanje pape Franje napisano u enciklici ″Laudato si′″: ″Kakav svijet želimo ostaviti onima koji dolaze poslije nas, djeci koja sada odrastaju?″ (LS, br. 160).

Na početku konferencije pozdravnom se besjedom obratio prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Prenio je pozdrave velikoga kancelara HKS-a, kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkoga, te je uime rektora HKS-a, prof. dr. sc. Željka Tanjića, uputio pozdravnu riječ. Gordan Črpić zahvalio je pokroviteljima, Gradu Zagrebu i Zakladi ″Rhema″, kao i svim uključenim volonterima, studentima i članovima franjevačke zajednice. Zatim je istaknuo da smo svi odgovorni za svijet u kojemu živimo te da u ovome društvu rizika moramo znati spoznati rizike, s njima se suočiti i na njih odgovoriti na pravi način. Sve to trebamo činiti ″ekologijom duše″, umjesto tehnicističkim pokušajima, koji do sada nisu dali ploda, zaključio je Gordan Črpić.

Zatim je govorio dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, pri čemu je uz ostalo citirao Papine riječi izgovorene u Europskome parlamentu: ″Osobno ste odgovorni za sudbine onih koji su vas izabrali. Vaša je zadaća učiniti sve što možete da ova naša zajednička kuća bude bolji dom za sve ljude!″

U svojemu je obraćanju prof. dr. sc. Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, rekao da je socijalna enciklika ″Laudato si′ – o brizi za zajednički dom″ u proteklih šest godina od objavljivanja (24. svibnja 2015.) postala svojevrsni znak vremena za život i djelovanje Katoličke Crkve, ″ad intra″ i osobito ″ad extra″. ″Ova međunarodna konferencija izvrsna je prigoda da se pod interdisciplinarnim vidom produbi tematika cjelovite ekološke vizije socijalne enciklike pape Franje ′Laudato si'′″, zaključio je Stjepan Baloban.

Ana Matić, nacionalna predsjednica Franjevačke mladeži, govorila je o povezanosti franjevačke karizme i enciklike ″Laudato si′″ pape Franje, našega pastira.

Nakon toga je fra Božo Vuleta, predsjednik Franjevačkog instituta za kulturu mira, poželio da konferencija bude Bogu na slavu i oplemeni sve sudionike te da, kao što je papa Franjo istaknuo u svojoj enciklici, znaju da se stvari mogu mijenjati. Fra Božo Vuleta izrazio je nadu da će konferencija biti poticaj na veće zauzimanje za ekološku pravednost.

Pozdravnu riječ Anđe Slunjski, nacionalne ministre Franjevačkoga svjetovnog reda, pročitao je fra Vladimir Vidović, nacionalni duhovni asistent. ″Živjeti franjevački za nas znači živjeti u jednostavnosti i razvijati svijet bratske odgovornosti čovjeka za sva stvorenja, oživljavati istinsko bratstvo kao temelj i izvor u bratstvu svih ljudi – svaki čovjek mi je brat i svaki brat mi je neophodan, ali istovremeno sa svim stvorenjima jer sve nosi pečat Stvoritelja″, poručila je Anđa Slunjski.

Nakon toga je doc. dr. sc. Zoran Turza, predsjednik Organizacijskog odbora, istaknuo da je jedna od važnih dimenzija enciklike pape Franje ″Laudato si′″ upravo briga za siromašne te da stoga briga za okoliš treba biti ponajprije briga za siromašne, koji gotovo nemaju nikakvih mogućnosti prilagoditi se klimatskim promjenama.

Konferencija je održana putem aplikacije ZOOM, a sudjelovalo je više od pedeset izlagača u tridesetak referata. Nadajmo se da će konferencija potaknuti ne samo crkvenu nego i širu društvenu zajednicu na promišljanje o ovoj važnoj temi odnosno složenoj i višestruko uvjetovanoj skupini ekoloških i socijalnih problema. 

Ovdje poslušajte prilog: O međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji "Laudato si' - prema klimatskoj i društvenoj pravdi"
06 lipnja 2021, 15:18