Traži

Križ Križ 

Iran redovnici odbio zahtjev za obnovu dozvole boravka

Sedamdesetpetogodišnja redovnica Giuseppina Berti, koja je 26 godina radila s gubavcima u Tabrizu, u Iranu, i koja sada, nakon umirovljenja, živi u Ispahanu, u kući Kongregacije kćeri milosrđa, sljedećih će dana morati napustiti Iran.

Ivica Hadaš - Vatikan

Sedamdesetpetogodišnja redovnica Giuseppina Berti, koja je 26 godina radila s gubavcima u Tabrizu, u Iranu, i koja sada, nakon umirovljenja, živi u Ispahanu, u kući Kongregacije kćeri milosrđa, sljedećih će dana morati napustiti Iran. Naime, odbijen je njezin zahtjev za obnovu dozvole boravka. Njezin odlazak otežat će ostanak 77-godišnje Austrijanke, sestre Fabiole Weiss koja je 38 godina radila za siromašne i bolesne od gube, a kojoj je, međutim, dozvola boravka obnovljena na još godinu dana.

Te dvije redovnice koje su život posvetile bolesnima u toj zemlji, bez razlike na vjersku i etničku pripadnost, prisiljene su napustiti kuću Kongregacije, koja je izgrađena 1937. godine. U Ispahanu pak, Kćeri milosrđa su godinama poučavale i odgajale mlade. Treba podsjetiti i na njihovo zauzimanje za stotine poljske djece, izbjeglica i ratne siročadi koji su u Iran došli u proljeće 1942. godine. Naime, redovnice su u gradu vodile veliku školu koju je kasnije, nakon revolucije 1979. godine, oduzela država. Posljednjih godina redovnice nisu obavljale nikakvu vanjsku aktivnost, kako bi izbjegle optužbe za prozelitizam.

Kuća tih redovnica, zajedno s njihovom kapelom koja je izgrađena 1939. godine i koja je sjedište župe „Snažne Djevice“, te je prigodno na raspolaganju posjetiteljima za slavlje euharistije, trenutno je jedina stvarnost Katoličke Crkve latinskoga obreda u Ispahanu. U Iranu su još dvije asirsko-kaldejske nadbiskupije, nadbiskupija Tehran-Ahwaz i nadbiskupija Urmia-Salmas, koje imaju jednog biskupa i 4 svećenika. Administratoru patrijarhata za kaldejske vjernike u Teheranu, Ramziju Garmouu, također nije obnovljena, 2019. godine, dozvola boravka te se nije više mogao vratiti u tu zemlju. Postoje još jedna armenska biskupija u kojoj je samo biskup i rimokatolička nadbiskupija koja trenutno nema ni jednog svećenika, te čeka dolazak novoimenovanog novog pastira, monsinjora Dominiquea Mathieua.

Što se tiče redovnika, u Iranu djeluju Kćeri milosrđa, s tri sestre u Teheranu i dvije u Ispahanu. Osim toga, tamo su i dvije Bogu posvećene vjernice laikinje. Vjernika je ukupno oko 3000. Odlaskom redovnica potpuno bi se izgubila prisutnost Rimokatoličke Crkve u Ispahanu, gdje je 2016. godine već oduzeta kuća ocima lazaristima. Treba se nadati da će iranske vlasti preispitati svoje odluke i dopustiti redovnicama da svoj život završe u toj zemlji koju su toliko voljele, te joj požrtvovno i predano služile.

16 lipnja 2021, 12:48