Traži

Don Ante Sorić, doktorant na Papinskom lateranskom sveučilištu Don Ante Sorić, doktorant na Papinskom lateranskom sveučilištu 

Don Ante Sorić doktorirao pastoralnu teologiju na Papinskom lateranskom sveučilištu

Don Ante Sorić, svećenik Zadarske nadbiskupije, član Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, obranio je 16. lipnja 2021. godine, s ocjenom „summa cum laude“, doktorsku radnju iz područja pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu.

Don Ante Sorić, svećenik Zadarske nadbiskupije, član Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, obranio je 16. lipnja 2021. godine, s ocjenom „summa cum laude“, doktorsku radnju iz područja pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta u Rimu. Temu pod naslovom „Pitanja i pastoralne teme u teološko-praktičnoj misli don Živana Bezića (Questioni e temi pastorali nel pensiero teologico-pratico di don Živan Bezić) don Ante je izradio pod mentorstvom dekana i pročelnika Pastoralnog instituta profesora Paola Asolana.

Rad od 411 stranica podijeljen je u dvije veće cjeline, odnosno četiri poglavlja u kojima se teološko-pastoralnom metodom obrađuju izabrane teme iz bogate pastoralne ostavštine poznatog hrvatskog teologa don Živana Bezića (1921-2007).

U prvom dijelu pod naslovom „Don Živan Bezić pastoralni teolog“ (don Živan Bezić teologo pastorale) autor prikazuje specifičan životni put i djelovanje tog hrvatskog pastoralnog teologa vrednujući ga u kontekstu dotadašnje hrvatske pastoralne baštine i vremena Crkve i društveno-političke situacije u Hrvatskoj prije i nakon demokratskih izbora.

U drugom dijelu doktorata pod nazivom „Pastoralni vidici“ (Gli aspetti pastorali) autor teološko-pastoralnom metodom evanđeoskog rasuđivanja kroz različite teme (apostolat, svećenik i župnik, laici i pokreti u Crkvi, kultura, pastoralna sakramentologija i katehizacija) preispituje uspješnost don Živanove pastoralne teologije u razradi kriterija za nekadašnju i današnju praksu. Autor kroz različite teme nastoji prikazati don Živanov odnos i razumijevanje postkoncilskog vremena, njegovog osobnog doprinosa saborskoj obnovi i sagledavanja određenih pastoralnih izazova s rješenjima crkvenog i društvenog konteksta.

Posljednje poglavlje rada bavi se teološko-pastoralnim, ali i općim doprinosom, originalnošću, pastoralnom „ostavštinom“ i važnošću osobe i djela don Živana Bezića za Crkvu u Hrvata.

Taj rad svojim objektivnim vrednovanjem pastoralne teologije don Živana Bezića i ponovnim otkrivanjem njezina značaja i vrijednosti predstavlja važan doprinos hrvatskoj pastoralnoj teologiji te je ujedno poseban znak zahvalnosti za plodan svećenički život i teološki rad don Živana Bezića.

Obrani doktorata don Ante Sorića, u dvorani Senata na Lateranu, uz stroge epidemiološke mjere prisustvovali su don Marko Đurin, rektor Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, don Marin Batur, vicekancelar Zadarske nadbiskupije i župni upravitelj župe Kraljice mira u Zadru, don Zvonimir Mikulić, duhovnik sjemeništa Zmajević u Zadru i župnik župe sv. Nikole u Crnom, te don Ante Dražina, doktorand Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Ante Sorić rođen je 1982. godine u Zadru. Bogosloviju i studij teologije završava u Rijeci 2006. godine. Za svećenika Zadarske nadbiskupije 2007. godine ga je zaredio mons. Ivana Prenđa. Iste godine imenovan je župnikom župe Rođenja BDM u Privlaci. Odlukom mons. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa, 2011. godine odlazi u Rim te upisuje poslijediplomski studij pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor hominis” (Pontificio Istituto Pastorale „Redemptor Hominis”) Papinskog lateranskog sveučilišta (Pontificia Universitas Lateranensis). Magistrirao je 2013. godine, nakon čega je upisao doktorat pod mentorstvom profesora Paola Asolana, sadašnjeg dekana i pročelnika istog instituta. Godine 2015. don Ante Sorić vratio se u rodnu nadbiskupiju. Zadarski nadbiskup ga je imenovao ravnateljem Klasične gimnazije Ivana Pavla II. u Zadru i župnikom župe sv. Ivana i Pavla - Petrčane. U isto vrijeme, kao vanjski suradnik na Teološko-katehetskom odjelu i Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru predaje kolegije iz pastoralne teologije. U akademskoj godini 2020./2021. predaje i na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću.

17 lipnja 2021, 16:23