Traži

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 

O uspostavljenome studiju medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu započet će u akademskoj godini 2021./2022. s izvođenjem Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, koji će se izvoditi u skladu s dopusnicom Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske izdanoj 12. lipnja 2020. godine.

Marito Mihovil Letica - Zagreb

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu započet će u akademskoj godini 2021./2022. s izvođenjem Integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina, koji će se izvoditi u skladu s dopusnicom Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske izdanoj 12. lipnja 2020. godine.

Rečena informacija može se činiti neobičnom samo nedovoljno upućenima u povijest medicine i s njome povezanu prošlost i sadašnjost visokoškolske nastave na europskim i svjetskim obrazovnim ustanovama. Treba u tome smislu podsjetiti da se medicina izučavala na najstarijim srednjovjekovnim sveučilištima od konca 11. stoljeća nadalje, u Bologni, Padovi, Montpellieru, Parizu, Oxfordu i drugdje, a ne će biti suvišno pripomenuti da su rečena sveučilišta rođena u okrilju kršćanske kulture i tradicije: osnovala ih je i stoljećima vodila Katolička Crkva odnosno njezini redovi. Današnja katolička sveučilišta diljem svijeta, rasprostranjena po svim kontinentima, poznata su među ostalim i po svojim studijima medicine.

Po uzoru na najsuvremenije koncepcije sličnih studija u Europi i svijetu, nastao je i studij Medicinskoga fakulteta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu. Ovim se novim studijem nastoji u Hrvatsku uvesti inovativni sustav suvremene medicinske izobrazbe koja ustrajava na razvijanju humanističkih aspekata medicine s pacijentom u središtu te društvenoj odgovornosti prema svima kojima je potrebno liječenje. Vrlo je važno istaknuti da studijski program uključuje rano uvođenje studenata u kliničku nastavu.

Sveučilišna nastava izvodit će se u kampusu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Ilici 242, a potpisani su i sporazumi ili ugovori o suradnji s kliničkim bolnicama u Zagrebu, općim bolnicama u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Bjelovaru, Sisku Karlovcu, Gospiću, Šibeniku i Požegi, kao i specijalnim bolnicama u Zagrebu i Strmcu, k tome i s drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim znanstvenim institucijama.

Novoosnovani integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine traje šest godina te se završetkom studija stječe akademski naziv doktora odnosno doktorice medicine. U prvu godinu planirano je upisati do 43 studenta, od čega je upisna kvota za državljane Europske unije 40 studenata. Po jedno je upisno mjesto predviđeno za strane državljane, za pristupnike s pravom prednosti i za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sve potrebne informacije o studijskome programu, uvjetima upisa, iznosu administrativnoga troška upisa i cijeni godine studija mogu se pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

K tome treba spomenuti da se od akademske godine 2015./2016. na dotičnome sveučilištu izvodi studij iz područja biomedicine i zdravstva, koji je organiziran u dvije razine: preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva u trajanju od tri godine, nakon čega se stječe akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika odnosno prvostupnice sestrinstva, te diplomski sveučilišni studij sestrinstva u trajanju od dvije godine, završetkom kojega se postaje magistar odnosno magistra sestrinstva. Valja podsjetiti da Hrvatsko katoličko sveučilište otprije ima studije povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije te katedru za teologiju.

Za razvoj i renomiranost ovoga sveučilišta te za uvođenje studija medicine uvelike je zaslužan rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, a na prvoj sjednici Fakultetskoga vijeća Medicinskog fakulteta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, održanoj 20. travnja 2021., za obnašatelja dužnosti dekana izabran je prof. dr. sc. Dalibor Karlović, redoviti profesor dotičnoga sveučilišta i predstojnik Klinike za psihijatriju Kliničkoga bolničkog centra ″Sestre milosrdnice″. Profesor Dalibor Karlović budućim je studentima uz ostalo rekao:

″Studirati medicinu na Medicinskom fakultetu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta znači studirati prema načelima najsuvremenijih medicinskih kurikula. / S obzirom na svoje kršćanske temelje i humanističko zvanje usmjereno na skrb, Medicinski fakultet HKS-a zalaže se za razvoj nadahnutog i inovativnog medicinskog obrazovanja usko povezanog s istraživanjem i kliničkom praksom. Cilj je takva pristupa podučiti studente vještinama znanstvenoga rada kako bi i sami mogli stvarati nova znanja, i to s dubokim etičkim osjećajem i odgovornosti, a koji će pridonositi stalnom poboljšanju zdravstvene zaštite i služenju zajednici. / Upisati studij medicine na Hrvatskome katoličkom sveučilištu znači postati dijelom projekta odgoja i formacije budućih liječnika kao i dijelom istraživanja koje provodi Sveučilište kako bi se školovali liječnici koji su sposobni kombinirati profesionalnost, kompetentnost i osjetljivost za čovjeka jer, kako je rekao papa Franjo: ′Medicina je, po definiciji, služenje ljudskom životu. Stoga je nezaobilazno shvaćanje osobe u njezinoj duhovnoj i materijalnoj cjelovitosti, u njezinoj individualnoj i društvenoj dimenziji. Medicina je u službi čovjeka, cijeloga čovjeka, svakog čovjeka.′″ Zatim je profesor Karlović, obnašatelj dužnosti dekana, zaključio: ″Ako bi se u jednoj rečenici mogla opisati misija Medicinskog fakulteta HKS-a, onda bismo mogli reći da to nije učiti kako liječiti bolesti, nego kako liječiti bolesna čovjeka.″ 

Ovdje poslušajte prilog: O uspostavljenome studiju medicine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu
09 svibnja 2021, 14:24